Fredsappell för Ukraina

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Djupt oroad över det aktuella läget i östra Ukraina offentliggjorde Apostolat Militaire International (AMI) i torsdags en enträgen appell om fred. Med anledning av ”det fortsatta våldet i Ukraina” och med tanke på det likväl hoppfulla i överenskommelsen i Minsk, vädjar exekutivkommittén för den katolska rörelsen till alla parter att avstå från ”varje form av fientlighet” och att genom dialog och förhandlingar finna en för hela befolkningen acceptabel ”rättfärdig och fredlig lösning”.

I appellen, som riktar sig till troende av alla konfessioner, skriver man att en enbart militär insats inte kan och inte kommer leda till en hållbar fred utan snarare till en fördjupad splittring mellan befolkningens olika delar. Den internationella gemenskapen, EU och enskilda stater – framförallt Ryssland – borde gör allt ”för att undvika att konflikten eskalerar, understödja fredsprocessen på diplomatisk och politisk grund samt lindra befolkningens nöd och lidande genom snabba och uthålliga insatser för humanitär hjälp.”

Apostolat Militaire International förklarar att man är särskilt förbunden med kyrkorna i Ukraina, som ”lider av delningen av landet”. ”Vi ber med dem om fred och hoppas, att de kan frambringa viljor och förmåga att med en fredlig lösning få slut på krisen.”

Apostolat Militaire International, som grundades 1965, är en påvligt godkänd sammanslutning av nationella katolska soldatföreningar och militära själasörjare och det har sitt säte i nederländska Best. Dess nuvarande ordförande är generalmajor emeritus Norbert Sinn från Österrike. Organisationen deklarerar att det är en ”nödvändig och integrerade del” av dess egen övertygelse att verka för försoning och avspänning och dessutom för rätten till frihet och rättvisa.

Kathpress 2015-02-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Djupt oroad över det aktuella läget i östra Ukraina offentliggjorde Apostolat Militaire International (AMI) i torsdags en enträgen appell om fred. Med anledning av ”det fortsatta våldet i Ukraina” och med tanke på det likväl hoppfulla i överenskommelsen i Minsk, vädjar exekutivkommittén för den katolska rörelsen till alla parter att avstå från ”varje form av fientlighet” och att genom dialog och förhandlingar finna en för hela befolkningen acceptabel ”rättfärdig och fredlig lösning”.

I appellen, som riktar sig till troende av alla konfessioner, skriver man att en enbart militär insats inte kan och inte kommer leda till en hållbar fred utan snarare till en fördjupad splittring mellan befolkningens olika delar. Den internationella gemenskapen, EU och enskilda stater – framförallt Ryssland – borde gör allt ”för att undvika att konflikten eskalerar, understödja fredsprocessen på diplomatisk och politisk grund samt lindra befolkningens nöd och lidande genom snabba och uthålliga insatser för humanitär hjälp.”

Apostolat Militaire International förklarar att man är särskilt förbunden med kyrkorna i Ukraina, som ”lider av delningen av landet”. ”Vi ber med dem om fred och hoppas, att de kan frambringa viljor och förmåga att med en fredlig lösning få slut på krisen.”

Apostolat Militaire International, som grundades 1965, är en påvligt godkänd sammanslutning av nationella katolska soldatföreningar och militära själasörjare och det har sitt säte i nederländska Best. Dess nuvarande ordförande är generalmajor emeritus Norbert Sinn från Österrike. Organisationen deklarerar att det är en ”nödvändig och integrerade del” av dess egen övertygelse att verka för försoning och avspänning och dessutom för rätten till frihet och rättvisa.

Kathpress 2015-02-20