Frisläppt präst: IS medlemmar är ”bildade och smarta”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den syriske prästen Jacques Mourad, som bortfördes av den Islamiska Staten (IS) har för första gången efter sin frigivning i detalj beskrivit sin tid som gisslan. Han berättade att han fördes bort för att avrättas och avsikten var att förmå honom att övergå till islam. Medlemmarna i milisen är allt annat än primitiva, utan de är bildade och ”clever” och ytterst beräknande, sade han i en BBC intervju.

Mourad är ledare för det syrisk-katolska klostret Mar Elian i Qaryatayn nära Homs och han fördes bort den 21 maj tillsammans med en medarbetare från klostret. Hans befrielse tillkännagavs den 10 oktober; dessförinnan hade han med andra kristna lyckats fly till Homs från det IS-kontrollerade området.

Enligt egen utsaga blev pater Mourad och hans medarbetare Boutros Hanna fängslade efter ett överfall i slutet av maj och med förbundna ögon förda till bergen vid Qaryatayn. Fyra dagar senare fördes de till IS högborg Raqqa, där de hölls fängslade i 84 dagar.

Mourad sade, att de under den tiden fick tillräckligt med mat samt medicinsk omvårdnad. De blev emellertid upprepade gånger betecknade som ”otrogna” och under vapenhot utfrågade om sin kristna tro. Man hotade dem med döden för deras vägran att övergå till islam.

De som fört bort dem ”beskrev i detalj hur de skulle dö”, sade Mourad. ”De har en verklig talang för att terrorisera med ord och föreställningar.” En IS emir lät honom och Hanna efter 84 dagar återvända till Qaryatain, som under tiden hade erövrats av milisen.

Sedan de suttit fängslade i ytterligare 20 dagar, överlämnade en kommitté av andliga IS-ledare beslutet till terrorledare Abu-Bakr al-Baghdadi om hur man skulle förfara med de kristna. Enligt Mourad fanns möjligheten att männen skulle avrättas och kvinnorna tas som slavar; men mot detta hade al-Baghdadi gett dem tillåtelse ”att leva som medborgare på den Islamiska Statens område”. Som motprestation hade de kristna varit tvungna att överlämna all sin egendom.

Prästen sade ytterligare, att han blev ingående utfrågad av IS om kyrkor och kloster i Qaryatayn. Därvid hade han underskattat terrormilisens kunskaper. ”De vet allt, varje detalj”, sade han. ”Vi är benägna att hålla dem för okultiverade beduiner. Motsatsen är sann. De är clever, bildade med avgångsbetyd från universitet och de är mycket noggranna i sina planer.”

Mourad sade, att han gav sig iväg till Homs för att förmå också andra kristna från Qaryatayn att ta sig därifrån. ”Trakten är ett slagfält”, sade han med hänvisning till syriska luftangrepp och IS. Många kristna ville stanna kvar, eftersom de inte hade någon annan plats. ”Många kan inte acceptera att bli fördrivna och vill hellre dö hemma. Andra är övertygade om att IS, som de har ett fördrag med, kommer att skydda dem”, sade Mourad.

Vid den tiden levde ungefär 160 kristna i Qaryatayn. ”De har stannat kvar eftersom de ville det. Vi ber Gud att skydda dem, ty staden är ett farligt slagfält. Det finns inget skydd, ingen säker plats”, sade Mourad.

Kathpress 2015-10-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den syriske prästen Jacques Mourad, som bortfördes av den Islamiska Staten (IS) har för första gången efter sin frigivning i detalj beskrivit sin tid som gisslan. Han berättade att han fördes bort för att avrättas och avsikten var att förmå honom att övergå till islam. Medlemmarna i milisen är allt annat än primitiva, utan de är bildade och ”clever” och ytterst beräknande, sade han i en BBC intervju.

Mourad är ledare för det syrisk-katolska klostret Mar Elian i Qaryatayn nära Homs och han fördes bort den 21 maj tillsammans med en medarbetare från klostret. Hans befrielse tillkännagavs den 10 oktober; dessförinnan hade han med andra kristna lyckats fly till Homs från det IS-kontrollerade området.

Enligt egen utsaga blev pater Mourad och hans medarbetare Boutros Hanna fängslade efter ett överfall i slutet av maj och med förbundna ögon förda till bergen vid Qaryatayn. Fyra dagar senare fördes de till IS högborg Raqqa, där de hölls fängslade i 84 dagar.

Mourad sade, att de under den tiden fick tillräckligt med mat samt medicinsk omvårdnad. De blev emellertid upprepade gånger betecknade som ”otrogna” och under vapenhot utfrågade om sin kristna tro. Man hotade dem med döden för deras vägran att övergå till islam.

De som fört bort dem ”beskrev i detalj hur de skulle dö”, sade Mourad. ”De har en verklig talang för att terrorisera med ord och föreställningar.” En IS emir lät honom och Hanna efter 84 dagar återvända till Qaryatain, som under tiden hade erövrats av milisen.

Sedan de suttit fängslade i ytterligare 20 dagar, överlämnade en kommitté av andliga IS-ledare beslutet till terrorledare Abu-Bakr al-Baghdadi om hur man skulle förfara med de kristna. Enligt Mourad fanns möjligheten att männen skulle avrättas och kvinnorna tas som slavar; men mot detta hade al-Baghdadi gett dem tillåtelse ”att leva som medborgare på den Islamiska Statens område”. Som motprestation hade de kristna varit tvungna att överlämna all sin egendom.

Prästen sade ytterligare, att han blev ingående utfrågad av IS om kyrkor och kloster i Qaryatayn. Därvid hade han underskattat terrormilisens kunskaper. ”De vet allt, varje detalj”, sade han. ”Vi är benägna att hålla dem för okultiverade beduiner. Motsatsen är sann. De är clever, bildade med avgångsbetyd från universitet och de är mycket noggranna i sina planer.”

Mourad sade, att han gav sig iväg till Homs för att förmå också andra kristna från Qaryatayn att ta sig därifrån. ”Trakten är ett slagfält”, sade han med hänvisning till syriska luftangrepp och IS. Många kristna ville stanna kvar, eftersom de inte hade någon annan plats. ”Många kan inte acceptera att bli fördrivna och vill hellre dö hemma. Andra är övertygade om att IS, som de har ett fördrag med, kommer att skydda dem”, sade Mourad.

Vid den tiden levde ungefär 160 kristna i Qaryatayn. ”De har stannat kvar eftersom de ville det. Vi ber Gud att skydda dem, ty staden är ett farligt slagfält. Det finns inget skydd, ingen säker plats”, sade Mourad.

Kathpress 2015-10-28