Fritt fram för statliga bidrag till konfessionella skolor i USA

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar i sin nätupplaga den 6 juli att statliga bidrag till konfessionella skolor i USA nu är möjliga. Under 1800-talet antogs i Montana och 37 andra delstater i USA en lag känd som Blaine amendment, som förbjöd statliga bidrag till ”sekteristiska skolor”. Enligt representanter för biskopskonferensens Kommitté för religionsfrihet var denna lag riktad mot den katolska kyrkan.

Högsta domstolen i USA har nu fastslagit att ett program i Montana för bidrag till skolavgifter är olagligt, då det uteslöt bidrag till konfessionella skolor. Det är ett program som syftar till att understödja ekonomiskt svaga elever som önskar gå i friskolor.

Det är ett välkommet beslut att elever nu kan få behövliga bidrag för att finansiera skolavgifter i konfessionella skolor. Den rådande pandemin har nämligen slagit hårt mot katolska skolor i USA. Det är också välkommet, betonar biskopskonferensens ärkebiskop Thomas Wenski och biskop Michael Barber, eftersom religiösa institutioner har en viktig roll i civilsamhället. Juridikprofessor Rick Garnett vid Notre Dame-universitetet instämmer och menar att de konfessionella skolorna har en viktig roll i utbildningssystemet.

Red. 2020-07-07

Detta är ett nyhetsreferat från The Tablet och texten återfinns i sin helhet här