Gatubarnens ängel – Europarådet ger jesuitpater utmärkelse

I samband med utdelandet av årets Vaclav-Havelpris, för insatser för mänskliga rättigheter, tilldelades den österrikiske jesuitpatern Georg Sporschill, ett hedersdokument. Tillsammans med den ungerska Helsingforskommittén och den turkiske aktivisten för ett oavhängigt rättsväsen, Murat Arslan, stod den för bland annat sina insatser på Balkan kände ”Gatubarnens ängel”, pater Sporschill på listan över nominerade pristagare. Huvudpriset gick till den för terrorism misstänkte och fängslade turkiske juristen.

Den som gett namnet till utmärkelsen, den tjeckiske förre presidenten Vaclav Havel, lyckades ”förena politik med människokärlek”, sade pater Sporschili vid en intervju i Europarådet med anledning av nomineringen. Han hade en gång hävdat att lackmustestet för ett samhälle är hur det behandlar romerna. I sin tillsammans med Ruth Zenkert grundade förening ”Elijah” i Siebenbürgen, har jesuiten sett som sin huvuduppgift att förse de romer som lever där, i synnerhet barnen, med livets nödtorft och utbildning. Politiker på europeisk nivå skulle kunna fungera som förespråkare för rättvisare livsbetingelser på det lokala planet, ”för dem som inte åtnjuter gott rykte”, betonade han vid intervjun.

För sitt engagemang har den 71-årige jesuiten tilldelats flerfaldiga utmärkelser, dels Kardinal-Königpriset (1994), dels såväl det gyllene hederstecknet som republiken Österrikes stora hederstecken (1999 resp. 2006), samt även höga utmärkelser av republikerna Rumänien och Moldavien.

Det sedan 2013 instiftade Vaclav-Havelpriset, för insatser för mänskliga rättigheter, utdelas årligen till enskilda personer eller organisationer för deras insatser till förmån för försvaret av mänskliga rättigheter. Utmärkelsen för förenad med ett prisbelopp på 60 000 Euro, varav hälften kommer från Europarådet och hälften från den tjeckiska republiken.

Kathpress 2017-10-10