Gemensamt datum för påskfirande önskemål hos alla världens kristna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Många enskilda troende kan inte begripa hur det kan vara möjligt för en kyrka att säga att Jesu uppståndelse skedde ett visst datum, medan en annan hävdar att det hände en vecka eller en månad senare”, säger den 53-årige Boutros Fahim Awad Hanna [t.h. på bilden], koptisk katolsk biskop av Minya. I Egypten firar den koptiska kyrkan som leds av påven Tawadros II och den koptiska kyrka som är förenad med Rom påsken på samma datum.

”När Tawadros II för två år sedan träffade påven Franciskus, talade de om detta”, berättade den egyptiske biskopen för Vatican Insider. Tawadros själv har upprepade gånger offentligt – nu senast vid påsken i år – betonat vikten av att fira Jesu på ett och samma datum.

”Det skulle vara underbart att kunna fira kyrkoårets viktigaste högtid på samma datum. Det skulle utgöra ett påtagligt tecken för de troende och för alla. Människor frågar ’När dog er Kristus? Och när uppstod han igen?’” Detta är särskilt märkbart i östkyrkorna, där de kristna tillhör olika riter.

Under sin apostoliska resa till Turkiet i november förra året berättade påven Franciskus om en incident han personligen varit med om: ”När jag var på Via della Scrofa och påskförberedelserna var på gång hörde jag en medlem i en östkyrka säga: ’Min Kristus uppstår från de döda först om en månad’. Min Kristus, din Kristus.”

Ibland, på grund av månfaserna, råkar datum för påsken i de katolska kyrkorna, som följer den gregorianska kalendern, sammanfalla med datum för påsken i de ortodoxa kyrkorna, som följer den julianska kalendern. ”Det är en större fest”, sade Boutros Fahim Awad Hanna och förklarade att det även mellan de ortodoxa kyrkorna, till exempel mellan den grekiska och den syriska, råder skillnader mellan hur man beräknar datum för påsken. Troende och kristna över hela världen skulle önska att påsken firades på ett och samma datum. Vid ett offentligt framträdande ropade en ortodox biskop en gång högt: ”När skall våra ledare förstå att vi måste fira påsken på samma datum?”

Diskussionen har pågått i decennier. Under återresan från Istanbul instämde påven samma uttalande som en gång Paulus VI gjorde på sin tid, då han sade: ”Om man fortsätter att fira påsk på första fullmånen efter Nisan riskerar våra barnbarn att få fira den i augusti.” Den salige Paulus VI föreslog ett fast datum i april månad. Franciskus erkände att det fanns en del internt motstånd, men lovordade den ekumeniske patriarken Bartholomaios I. ”I Finland där det finns en ortodox minoritet firar den påsk på samma datum som lutheranerna. På så sätt behöver en kristen minoritet inte fira påsk två gånger.”

Andrea Tornielli, Vatican Insider/La Stampa 2015-06-13

[Översättarens anmärkning: Den finska ortodoxa kyrkans påskfirande enligt gregoriansk kalender har inte initierats av Bartholomaios I, utan tilläts redan när Finland blev självständigt efter första världskriget och den lilla ortodoxa kyrkan blev finsk statskyrka. Påven tycks dock i sin formulering utgå från att Bartholomaios I tog initiativet.]

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Många enskilda troende kan inte begripa hur det kan vara möjligt för en kyrka att säga att Jesu uppståndelse skedde ett visst datum, medan en annan hävdar att det hände en vecka eller en månad senare”, säger den 53-årige Boutros Fahim Awad Hanna [t.h. på bilden], koptisk katolsk biskop av Minya. I Egypten firar den koptiska kyrkan som leds av påven Tawadros II och den koptiska kyrka som är förenad med Rom påsken på samma datum.

”När Tawadros II för två år sedan träffade påven Franciskus, talade de om detta”, berättade den egyptiske biskopen för Vatican Insider. Tawadros själv har upprepade gånger offentligt – nu senast vid påsken i år – betonat vikten av att fira Jesu på ett och samma datum.

”Det skulle vara underbart att kunna fira kyrkoårets viktigaste högtid på samma datum. Det skulle utgöra ett påtagligt tecken för de troende och för alla. Människor frågar ’När dog er Kristus? Och när uppstod han igen?’” Detta är särskilt märkbart i östkyrkorna, där de kristna tillhör olika riter.

Under sin apostoliska resa till Turkiet i november förra året berättade påven Franciskus om en incident han personligen varit med om: ”När jag var på Via della Scrofa och påskförberedelserna var på gång hörde jag en medlem i en östkyrka säga: ’Min Kristus uppstår från de döda först om en månad’. Min Kristus, din Kristus.”

Ibland, på grund av månfaserna, råkar datum för påsken i de katolska kyrkorna, som följer den gregorianska kalendern, sammanfalla med datum för påsken i de ortodoxa kyrkorna, som följer den julianska kalendern. ”Det är en större fest”, sade Boutros Fahim Awad Hanna och förklarade att det även mellan de ortodoxa kyrkorna, till exempel mellan den grekiska och den syriska, råder skillnader mellan hur man beräknar datum för påsken. Troende och kristna över hela världen skulle önska att påsken firades på ett och samma datum. Vid ett offentligt framträdande ropade en ortodox biskop en gång högt: ”När skall våra ledare förstå att vi måste fira påsken på samma datum?”

Diskussionen har pågått i decennier. Under återresan från Istanbul instämde påven samma uttalande som en gång Paulus VI gjorde på sin tid, då han sade: ”Om man fortsätter att fira påsk på första fullmånen efter Nisan riskerar våra barnbarn att få fira den i augusti.” Den salige Paulus VI föreslog ett fast datum i april månad. Franciskus erkände att det fanns en del internt motstånd, men lovordade den ekumeniske patriarken Bartholomaios I. ”I Finland där det finns en ortodox minoritet firar den påsk på samma datum som lutheranerna. På så sätt behöver en kristen minoritet inte fira påsk två gånger.”

Andrea Tornielli, Vatican Insider/La Stampa 2015-06-13

[Översättarens anmärkning: Den finska ortodoxa kyrkans påskfirande enligt gregoriansk kalender har inte initierats av Bartholomaios I, utan tilläts redan när Finland blev självständigt efter första världskriget och den lilla ortodoxa kyrkan blev finsk statskyrka. Påven tycks dock i sin formulering utgå från att Bartholomaios I tog initiativet.]