Gemenskapen Bose gratuleras till 50 år

Påven Franciskus gratulerade den norditalienska ekumeniska gemenskapen Bose till dess 50-åriga verksamhet. Denna gemenskap har ”ett särskilt engagemang för att bereda vägen för de kristna kyrkornas enhet” skriver han till gemenskapens grundare, Enzo Bianchi, i ett brev, som offentliggjordes i Vatikanen i måndags.

Enzo Bianchi.

Påven tackar särskilt för den gästfrihet, som gemenskapen visat både mot troende och icke-troende. Människor som sökte råd och tröst har där kunnat finna någon som lyssnade till dem. Dessutom har man hjälpt unga människor, som sökt sig sin livsväg. Och påven uppmanar Bianchi och hans gemenskap fortsätta att framförallt ta hand om ”de små, de sista, pilgrimer och främlingar”; de som är kyrkans svagaste lemmar. Vid den senaste ungdomssynoden i oktober i Vatikanen var Biachi inbjuden att delta.

År 1965 flyttade den idag 75-årige Bianchi till den lilla byn Bose i Piemontes alper och levde där närmast som eremit. Från och med 1968 började andra kristna ansluta sig till honom, bland dessa även reformert kristna – liksom kvinnor; man har utvecklat klosterliknande livsform. Gemenskapens medlemmar lever i celibat, driver intensiva bibelstudier, firar gudstjänst, tar hand om gäster och lever av de produkter som de tillverkar i sitt jordbruk och hantverk.

Kathpress 2018-11-12