Godkända biskopsvigningar i Kina

Vatikanen bekräftar vigningen av den kinesiske biskopen Yao Shun. Yao, ny ledare för stiftet Jining i norra Kina, har fått sitt uppdrag av påven Franciskus, vilket också klargjordes under ceremonin, meddelade på tisdagen Vatikanens talesman Matteo Bruni. Det är frågan om den första biskopsvigningen inom ramen för den provisoriska överenskommelse som i september 2018 träffades mellan Heliga stolen och Kina om biskopsutnämningar.

Den 54-årige liturgiexperten Yao Shun vigdes i måndags i katedralen i Jining av Suiyüans ärkebiskop Paul Meng Qinglu. Stiftet Jining, även känt under namnet Ulanqab, ligger i det autonoma området Inre Mongoliet. Biskopsstolen hade varit vakant sedan biskop John Liu Shigongs död år 2017.

Yao födde år 1965 i Ulanqab, och efter studier vid det nationella seminariet i Peking prästvigdes han 1991. Från 1994 till 1998 befann han sig i USA och specialiserade sig inom liturgins område. Enligt den romerska presstjänsten Asianews var han bland annat från 1998 till 2004 sekreterare i den kinesiska liturgikommissionen, som är knuten till den kinesiska katolska patriotiska föreningen och det kinesiska biskopsrådet. Senare blev han kommissionens vicedirektor.

Också den andra kinesiske biskopen, vars kommande vigning asiatiska massmedier rapporterade om på tisdagen, har vid det här laget redan mottagit vigningen. Vatikanens talesman Matteo Bruni bekräftade på onsdagen inför journalister, att Stefano Xu Hogwei samma dag hade vigts till hjälpbiskop av Hanzhong i den kinesiska provinsen Shaanxi (Shensi). Detta skedde på påven Franciskus uppdrag och med dennes samtycke. Som även fallet var med Yao Shun, skedde denna vigning utifrån den provisoriska överenskommelsen mellan Heliga stolen och Folkrepubliken Kina.

Uppskattningar ger vi handen att det finns 9 till 10 miljoner katoliker bland Folkrepubliken Kinas knappt 1,4 miljarder invånare: officiella uppgifter talar om 6 miljoner. Vid sidan av den regeringen närstående, av staten tillåtna, ”Patriotiska föreningen” finns det så kallade underjordiska kyrkor, i uttalad gemenskap med påven. I september år 2018 slöts mellan Vatikanen och Peking ett provisoriskt avtal för att reglera biskopsutnämningar. I detta sammanhang hävde påven Franciskus exkommunikationen av flera biskopar, som visserligen erkändes som sådana av de kinesiska myndigheterna, men som hade vigts utan påvligt godkännande. Å andra sidan har Peking hittills bara erkänt några få av de så kallade underjordiska biskoparna.

Kathpress 2019-08-28