Grundaren av kristna tevekanalen EWTN avliden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mutter_Angelica-mother_angelica_1_credit_ewtn_cna_2_4_16_1459129995Moder Mary Angelica, grundaren av den kristna TV kanalen EWTN, är död. Enligt uppgifter i meder dog den katolska ordenskvinnan från USA på påskdagen efter en lång tid av sjukdom vid en ålder av 92 år. Sändningarna, som startade 1981, når enligt för närvarande ut till 264 miljoner människor i 144 länder.

”Moder Angelica har skapat något som nationens biskopar själva inte förmått”, sade Philadelphias ärkebiskop Charles Chaput, som sedan 1995 sitter i styrelsen för EWTN. ”Hon grundade och byggde upp en TV kanal, som talade till helt normala katoliker, som kände deras behov och gav näring åt deras andar.”

Rita Antoinette Rizzo, vilket var hennes borgerliga namn, föddes den 20 april 1923 i Canton/Ohio. Tjugoett år gammal inträdde hon i klostret för Defattiga klarissorna av den eviga tillbedjan i Cleveland. År 1962 grundade hon klostret Our Lady of the Angels i Irondale/Alabama. Som en följd av hennes verksamhet som förkunnare växte övertygelsen hos den unga ordenskvinnan, att man måste använda sig av medier som TV och radio, vilka då utvecklades i snabb takt. Så startade 1981 kanalen Eternal Word Television Network sina sändningar från ett garage i klostret. Innan moder Angelica år 2000 lämnade sin plats som ordförande för EWTN betecknade tidskriften Time Magazine henne som ”den mest inflytelserika katolska kvinnan i Amerika”.

Global media koncern

Förutom 16 satellit- och kabelkanaler för sina TV program förfogar EWTN för närvarande över en radiosändare samt internettjänster. År 2011 övertog EWTN tidningen National Catholic Register, som tidigare ärts av en kristen orden.

Utöver detta har EWTN övertagit presstjänst Catholic News Agency (CNA) liksom den associerade latinamerikanska tjänsten Aciprensa. CNA, som grundades år 2004 i Denver, förmedlar nyheter med katolska teman och har ett särskilt fokus på Vatikanen. Aciprensa, grundad år 1980 i Perus huvudstad Lima, är den största spanskspråkiga katolska presstjänsten.

Requiem för moder Angelica planeras äga rum den 1 april i Hanceville. Bisättningen sker i anslutning till klostrets krypta.

Kathpress 2016-03-28

En av USA:s mäktigaste katoliker, Moder Angelica, har gått ur tiden

Den katolska kyrkan i USA har förlorat den klariss-nunna som mer än någon annan katolsk profil i modern tid har bidragit till att förändra bilden av katolicismen i USA och runt om i framförallt den engelskspråkiga världen. Moder Maria Angelica av Bebådelsen, grundare av det katolska medienätverket runt tv-bolaget Eternal Word Television Network (EWTN), gick ur tiden på Påskdagen (det vill säga i söndags den 27 mars) efter en längre tids kamp mot sviterna efter en stroke. Hon blev 92 år gammal.

”Moder Angelica har alltid och kommer alltid att personifiera EWTN, det medienätverk som Gud kallade henne att grunda”, sade ordföranden och vd:n i bolaget, Michael Warsaw, i en kommentar till Moder Angelicas frånfälle. ”Det hon har uppnått och det hon nu lämnar efter sig som arv för evangelisationen över hela världen är inget annat än ett mirakel i sig självt och något som måste tillskrivas den gudomliga försynen och hennes orubbliga trofasthet till Vår Herre.”

År 1981 grundade Moder Angelica EWTN som idag sänder 24 timmar om dygnet till mer än 264 miljoner hushåll i 144 länder över hela världen. Vad som började med ungefär 20 anställda har nu vuxit till nära 400. Tv-bolaget sänder markbunden och webbaserad tv samt kortvågsradio över hela världen, driver en global beställningstjänst för kristna andaktsföremål, ger ut tidningen National Catholic Register (både i pappers- och webbformat) liksom ett antal andra katolska publikationer, samt driver den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten Catholic News Agency (CNA).

”Moder Angelica lyckades med den uppgift som nationens biskopar själva inte klarade av”, sade ärkebiskopen av Philadelphia, Charles Chaput, som har suttit i EWTN:s styrelse sedan 1995, i en kommentar till CNA. ”Hon grundade och utvecklade en medieverksamhet som tilltalade de vanliga katolikerna, förstod deras behov och bidrog till att ge dem andlig näring. Självklart hade hon hjälp av många goda förmågor, men det var en del av hennes genialitet.”

”När hon nu går in i evigheten lämnar Moder Angelica bakom sig ett arv av helighet och av hängivenhet till den nya evangelisationen. Det borde inspirera oss alla”, sade Carl Anderson, ledare för den katolska organisationen Knights of Columbus. ”Jag hade äran att lära känna och kunna hjälpa Moder Angelica. Hon var helt orädd eftersom hon erfor att Gud var med henne. Hon såg hans vilja och hon gjord den! Så omvandlade hon den katolska medievärlden och förde ut evangeliet till världens alla hörn.”

Född som Rita Rizzo 1923, skilsmässobarn i en fattig familj med stora sociala problem i staden Canton i Ohio, var det nog få som kunde förutsäga att denna flicka skulle komma att grunda inte bara två blomstrande kloster utan också världens största katolska medienätverk. Hennes liv präglads av många prövningar men också av ett grundläggande ”ja” till det som hon uppfattade att Gud ville av och med henne.

Som tonåring upplevde hon själv ett mirakulöst tillfrisknande efter att hon, på inrådan av en lokal katolsk helare, intensivt hade bett om den Heliga Thérèse av Lisieux’s förböner om hjälp från svåra magproblem. Det var då hon uppfattade en kallelse att, precis som lilla Thérèse ge sitt liv för Jesus. År 1944, vid 21 års ålder, trädde hon så in i ett klariss-kloster [en kvinnlig gren av Franciskanorden – övers. anm.] i Cleveland och tog namnet som världen skulle komma att känna henne under: syster Maria Angelica av Bebådelsen.

Moder (som hon senare kom att bli efter att ha grundat två nya kloster åt sin orden) Angelica var alltid en karismatisk talare. Hon höll övertygande offentliga föredrag om tron vilka blev kända för flera traditionella medier. År 1969 började hon spela in regelbundna andliga samtal för distribution och 1971 sände hon in sitt första 10 minuter långa radioprogram och sju år senare sitt första tv-program, kallat ”Vårt eremitage”. Det dröjde inte länge förrän hon började förverkliga sina idéer om produktion av en rad olika katolska radio- och tv-program.

Hon använde då fortfarande en sekulär studio för att producera sina program i, vilka sedan sändes vidare i ett kristet kabel-tv-nätverk. Men när hon en dag fick höra att stationen som hon sände ifrån skulle sända ett program i sin vanliga tablå vilket Moder Angelica uppfattade som hädiskt, protesterade hon hos chefen. ”Han ignorerade mina protester och då sade jag att jag i så fall skulle någon annanstans med mina inspelningar. Han sade då till mig att ’om du lämnar den här stationen är du för alltid rökt i tv-världen’”, berättade Moder Angelica själv i en intervju. Men detta blev istället startskottet till grundandet av EWTN, som började sina sändningar från nunnornas garage den 15 augusti 1981.

I ett speciellt tv-program producerat för hennes 90-årsdag underströk jesuitpatern Mitch Pacwa autenticiteten som hennes andliga testamente: ”För mig är det viktigaste med Moder Angelica att vad du ser på tv är vad du får bakom scenen också. Det finns ingen skillnad.”

Många kommentarer har jämfört henne med en medeltida abbedissa och understrukit hur hennes verksamhet har hjälpt den katolska kyrkan i USA på ett ovärderligt sätt. Mark Brumley, chef för det katolska bokförlaget Ignatius Press framhåller att Moder Angelica ”bidrog till att förankra kyrkan i USA djupare i den katolska traditionen samtidigt som hon såg till att kyrkan blev mer nyskapande och innovativ i att kommunicera denna tradition”. Han menar att hennes inflytande över kyrkan går långt utöver det som det senaste århundradets mest prominenta biskopar har haft.

I den vidare världen är Moder Angelica faktiskt den första kvinnan i tv-historian som har grundat och lett ett tv-bolag i över 20 år. Hon har haft goda relationer med de senaste påvarna: Johannes Paulus II, Benedictus XVI och Franciskus som alla sägs ha uppskattat henne för att ha visat det breda folkliga perspektivet på den katolska tron och att sanningen om Kristus kan normaliseras i en tid då mycket har varit flytande. På sin resa till Kuba i februari sände påven Franciskus ett särskilt meddelande till Moder Angelica som då ansågs ligga för sitt yttersta: ”Till Moder Angelica med mina välsignelser, och jag ber dig att be för mig, jag behöver det”, sade den Helige fadern: ”Gud välsigne dig, Moder Angelica.”

Hennes eget motto, som hon gärna gav vidare till andra, sägs ha varit enkelt och tydligt: ”Du är skapad av Gud och känner Jesus av en enda anledning: att vittna om tro, hopp och kärlek inför en icke troende värld.”

Catholic News Agency, 2016-03-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mutter_Angelica-mother_angelica_1_credit_ewtn_cna_2_4_16_1459129995Moder Mary Angelica, grundaren av den kristna TV kanalen EWTN, är död. Enligt uppgifter i meder dog den katolska ordenskvinnan från USA på påskdagen efter en lång tid av sjukdom vid en ålder av 92 år. Sändningarna, som startade 1981, når enligt för närvarande ut till 264 miljoner människor i 144 länder.

”Moder Angelica har skapat något som nationens biskopar själva inte förmått”, sade Philadelphias ärkebiskop Charles Chaput, som sedan 1995 sitter i styrelsen för EWTN. ”Hon grundade och byggde upp en TV kanal, som talade till helt normala katoliker, som kände deras behov och gav näring åt deras andar.”

Rita Antoinette Rizzo, vilket var hennes borgerliga namn, föddes den 20 april 1923 i Canton/Ohio. Tjugoett år gammal inträdde hon i klostret för Defattiga klarissorna av den eviga tillbedjan i Cleveland. År 1962 grundade hon klostret Our Lady of the Angels i Irondale/Alabama. Som en följd av hennes verksamhet som förkunnare växte övertygelsen hos den unga ordenskvinnan, att man måste använda sig av medier som TV och radio, vilka då utvecklades i snabb takt. Så startade 1981 kanalen Eternal Word Television Network sina sändningar från ett garage i klostret. Innan moder Angelica år 2000 lämnade sin plats som ordförande för EWTN betecknade tidskriften Time Magazine henne som ”den mest inflytelserika katolska kvinnan i Amerika”.

Global media koncern

Förutom 16 satellit- och kabelkanaler för sina TV program förfogar EWTN för närvarande över en radiosändare samt internettjänster. År 2011 övertog EWTN tidningen National Catholic Register, som tidigare ärts av en kristen orden.

Utöver detta har EWTN övertagit presstjänst Catholic News Agency (CNA) liksom den associerade latinamerikanska tjänsten Aciprensa. CNA, som grundades år 2004 i Denver, förmedlar nyheter med katolska teman och har ett särskilt fokus på Vatikanen. Aciprensa, grundad år 1980 i Perus huvudstad Lima, är den största spanskspråkiga katolska presstjänsten.

Requiem för moder Angelica planeras äga rum den 1 april i Hanceville. Bisättningen sker i anslutning till klostrets krypta.

Kathpress 2016-03-28

En av USA:s mäktigaste katoliker, Moder Angelica, har gått ur tiden

Den katolska kyrkan i USA har förlorat den klariss-nunna som mer än någon annan katolsk profil i modern tid har bidragit till att förändra bilden av katolicismen i USA och runt om i framförallt den engelskspråkiga världen. Moder Maria Angelica av Bebådelsen, grundare av det katolska medienätverket runt tv-bolaget Eternal Word Television Network (EWTN), gick ur tiden på Påskdagen (det vill säga i söndags den 27 mars) efter en längre tids kamp mot sviterna efter en stroke. Hon blev 92 år gammal.

”Moder Angelica har alltid och kommer alltid att personifiera EWTN, det medienätverk som Gud kallade henne att grunda”, sade ordföranden och vd:n i bolaget, Michael Warsaw, i en kommentar till Moder Angelicas frånfälle. ”Det hon har uppnått och det hon nu lämnar efter sig som arv för evangelisationen över hela världen är inget annat än ett mirakel i sig självt och något som måste tillskrivas den gudomliga försynen och hennes orubbliga trofasthet till Vår Herre.”

År 1981 grundade Moder Angelica EWTN som idag sänder 24 timmar om dygnet till mer än 264 miljoner hushåll i 144 länder över hela världen. Vad som började med ungefär 20 anställda har nu vuxit till nära 400. Tv-bolaget sänder markbunden och webbaserad tv samt kortvågsradio över hela världen, driver en global beställningstjänst för kristna andaktsföremål, ger ut tidningen National Catholic Register (både i pappers- och webbformat) liksom ett antal andra katolska publikationer, samt driver den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten Catholic News Agency (CNA).

”Moder Angelica lyckades med den uppgift som nationens biskopar själva inte klarade av”, sade ärkebiskopen av Philadelphia, Charles Chaput, som har suttit i EWTN:s styrelse sedan 1995, i en kommentar till CNA. ”Hon grundade och utvecklade en medieverksamhet som tilltalade de vanliga katolikerna, förstod deras behov och bidrog till att ge dem andlig näring. Självklart hade hon hjälp av många goda förmågor, men det var en del av hennes genialitet.”

”När hon nu går in i evigheten lämnar Moder Angelica bakom sig ett arv av helighet och av hängivenhet till den nya evangelisationen. Det borde inspirera oss alla”, sade Carl Anderson, ledare för den katolska organisationen Knights of Columbus. ”Jag hade äran att lära känna och kunna hjälpa Moder Angelica. Hon var helt orädd eftersom hon erfor att Gud var med henne. Hon såg hans vilja och hon gjord den! Så omvandlade hon den katolska medievärlden och förde ut evangeliet till världens alla hörn.”

Född som Rita Rizzo 1923, skilsmässobarn i en fattig familj med stora sociala problem i staden Canton i Ohio, var det nog få som kunde förutsäga att denna flicka skulle komma att grunda inte bara två blomstrande kloster utan också världens största katolska medienätverk. Hennes liv präglads av många prövningar men också av ett grundläggande ”ja” till det som hon uppfattade att Gud ville av och med henne.

Som tonåring upplevde hon själv ett mirakulöst tillfrisknande efter att hon, på inrådan av en lokal katolsk helare, intensivt hade bett om den Heliga Thérèse av Lisieux’s förböner om hjälp från svåra magproblem. Det var då hon uppfattade en kallelse att, precis som lilla Thérèse ge sitt liv för Jesus. År 1944, vid 21 års ålder, trädde hon så in i ett klariss-kloster [en kvinnlig gren av Franciskanorden – övers. anm.] i Cleveland och tog namnet som världen skulle komma att känna henne under: syster Maria Angelica av Bebådelsen.

Moder (som hon senare kom att bli efter att ha grundat två nya kloster åt sin orden) Angelica var alltid en karismatisk talare. Hon höll övertygande offentliga föredrag om tron vilka blev kända för flera traditionella medier. År 1969 började hon spela in regelbundna andliga samtal för distribution och 1971 sände hon in sitt första 10 minuter långa radioprogram och sju år senare sitt första tv-program, kallat ”Vårt eremitage”. Det dröjde inte länge förrän hon började förverkliga sina idéer om produktion av en rad olika katolska radio- och tv-program.

Hon använde då fortfarande en sekulär studio för att producera sina program i, vilka sedan sändes vidare i ett kristet kabel-tv-nätverk. Men när hon en dag fick höra att stationen som hon sände ifrån skulle sända ett program i sin vanliga tablå vilket Moder Angelica uppfattade som hädiskt, protesterade hon hos chefen. ”Han ignorerade mina protester och då sade jag att jag i så fall skulle någon annanstans med mina inspelningar. Han sade då till mig att ’om du lämnar den här stationen är du för alltid rökt i tv-världen’”, berättade Moder Angelica själv i en intervju. Men detta blev istället startskottet till grundandet av EWTN, som började sina sändningar från nunnornas garage den 15 augusti 1981.

I ett speciellt tv-program producerat för hennes 90-årsdag underströk jesuitpatern Mitch Pacwa autenticiteten som hennes andliga testamente: ”För mig är det viktigaste med Moder Angelica att vad du ser på tv är vad du får bakom scenen också. Det finns ingen skillnad.”

Många kommentarer har jämfört henne med en medeltida abbedissa och understrukit hur hennes verksamhet har hjälpt den katolska kyrkan i USA på ett ovärderligt sätt. Mark Brumley, chef för det katolska bokförlaget Ignatius Press framhåller att Moder Angelica ”bidrog till att förankra kyrkan i USA djupare i den katolska traditionen samtidigt som hon såg till att kyrkan blev mer nyskapande och innovativ i att kommunicera denna tradition”. Han menar att hennes inflytande över kyrkan går långt utöver det som det senaste århundradets mest prominenta biskopar har haft.

I den vidare världen är Moder Angelica faktiskt den första kvinnan i tv-historian som har grundat och lett ett tv-bolag i över 20 år. Hon har haft goda relationer med de senaste påvarna: Johannes Paulus II, Benedictus XVI och Franciskus som alla sägs ha uppskattat henne för att ha visat det breda folkliga perspektivet på den katolska tron och att sanningen om Kristus kan normaliseras i en tid då mycket har varit flytande. På sin resa till Kuba i februari sände påven Franciskus ett särskilt meddelande till Moder Angelica som då ansågs ligga för sitt yttersta: ”Till Moder Angelica med mina välsignelser, och jag ber dig att be för mig, jag behöver det”, sade den Helige fadern: ”Gud välsigne dig, Moder Angelica.”

Hennes eget motto, som hon gärna gav vidare till andra, sägs ha varit enkelt och tydligt: ”Du är skapad av Gud och känner Jesus av en enda anledning: att vittna om tro, hopp och kärlek inför en icke troende värld.”

Catholic News Agency, 2016-03-27