Hälften av US-amerikanerna okunniga om Obamas religionstillhörighet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Medborgarna i USA är fortfarande i stor utsträckning okunniga om sin presidents religionstillhörighet. Knappt hälften – 49 procent – betecknade i en utfrågning Barack Obama korrekt som kristen. Enligt i torsdags offentliggjorda uppgifter från Washington Pew Research Center ansåg 17 procent att han är muslim, medan 31 procent inte hade något svar. Särskilt bland konservativa republikaner har okunnigheten tydligt stigit sedan valåret 2008: 34 procent menar att demokraten Obama är muslim; för fyra år sedan var det 16 procent.

I oktober 2008 visste, enligt opinionsinstitutet, 55 procent av de tillfrågade att Obama var kristen, sex procent flera än nu. Vid en motsvarande utfrågning i augusti 2010 hade endast 38 procent riktig kunskap om presidentens trosuppfattning; då menade 19 procent att han var muslim, 41 procent visste inget.

För Obamas konkurrent i den kommande presidentvalskampanjen, Mitt Romney, steg under de gångna månaderna kunskapen om hans religionstillhörighet kontinuerligt. I november 2011 visste 49 procent att han är mormon, i mars 58 procent, och nu gav 60 procent det rätta svaret. Bland de tillfrågade som kände till att Romney är mormon, fann enligt undersökningen 60 procent hans religionstillhörighet i ordning. I fråga om Obama yttrade sig i den motsvarande gruppen 80 procent positivt.

Kathpress 2012-07-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Medborgarna i USA är fortfarande i stor utsträckning okunniga om sin presidents religionstillhörighet. Knappt hälften – 49 procent – betecknade i en utfrågning Barack Obama korrekt som kristen. Enligt i torsdags offentliggjorda uppgifter från Washington Pew Research Center ansåg 17 procent att han är muslim, medan 31 procent inte hade något svar. Särskilt bland konservativa republikaner har okunnigheten tydligt stigit sedan valåret 2008: 34 procent menar att demokraten Obama är muslim; för fyra år sedan var det 16 procent.

I oktober 2008 visste, enligt opinionsinstitutet, 55 procent av de tillfrågade att Obama var kristen, sex procent flera än nu. Vid en motsvarande utfrågning i augusti 2010 hade endast 38 procent riktig kunskap om presidentens trosuppfattning; då menade 19 procent att han var muslim, 41 procent visste inget.

För Obamas konkurrent i den kommande presidentvalskampanjen, Mitt Romney, steg under de gångna månaderna kunskapen om hans religionstillhörighet kontinuerligt. I november 2011 visste 49 procent att han är mormon, i mars 58 procent, och nu gav 60 procent det rätta svaret. Bland de tillfrågade som kände till att Romney är mormon, fann enligt undersökningen 60 procent hans religionstillhörighet i ordning. I fråga om Obama yttrade sig i den motsvarande gruppen 80 procent positivt.

Kathpress 2012-07-27