Halloween är ockult menar polsk ärkebiskop

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkebiskopen i Gdansk, Slawoj Leszek Glodz, har kritiserat främjande av ockultism som förekommer i samband med Halloweenfester. Vid dagarna kring Halloween brukar polisen kunna registrera ett ”ökat antal våldsbrott med ockult karaktär”, säger biskopen enligt polska media. Trots det propagerar tidningar och skolor för farlig magi. Även om det sker under en täckmantel av att vara underhållning är ockulta handlingar oförenliga med den katolska kyrkans lära, betonar Glodz.

Till skillnad från Väst- och Centraleuropa är det svårare för Halloween att få fotfäste i Ryssland, enligt en undersökning. Opinionsinstitutet ”Lewada” har funnit att endast sex procent av den vuxna befolkningen i år skall fira kurbitsfesten. Det är en procentenhet mer än förra året. Tjugosju procent av befolkningen säger sig inte veta vad Halloween är.

På vatikanradion ser man mer avspänt på Halloween: Det är ”festen med lysande kurbitshuvuden och lite spökstämning”, men den har ”också en kristen anknytning”. Och man påpekar att ”i USA är den sedvänja på hösten lika omtyckt som karnevalen i Rhenlandet”. Halloween håller för närvarande på att breda ut sig på den europeiska kontinenten. Festen kommer också härifrån och härstammar från en två tusen år gammal hednisk sedvänja. Ursprungligen firade de keltiska druiderna med denna fest sommarens slut. Halloween är också ett exempel på hur kyrkan förhöll sig till förkristna sedvänjor. Istället för att helt enkelt avskaffa den hedniska festen, kristnade kyrkan seden på 800-talet och kallade druidfesten för ”All Hallows Eve”, alla heligas kväll. De irländare som vid mitten av 1800-talet tvingades lämna sitt land på grund av hungersnöden, tog med sig festen till USA, där den blev populär.

Kathpress 2011-10-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkebiskopen i Gdansk, Slawoj Leszek Glodz, har kritiserat främjande av ockultism som förekommer i samband med Halloweenfester. Vid dagarna kring Halloween brukar polisen kunna registrera ett ”ökat antal våldsbrott med ockult karaktär”, säger biskopen enligt polska media. Trots det propagerar tidningar och skolor för farlig magi. Även om det sker under en täckmantel av att vara underhållning är ockulta handlingar oförenliga med den katolska kyrkans lära, betonar Glodz.

Till skillnad från Väst- och Centraleuropa är det svårare för Halloween att få fotfäste i Ryssland, enligt en undersökning. Opinionsinstitutet ”Lewada” har funnit att endast sex procent av den vuxna befolkningen i år skall fira kurbitsfesten. Det är en procentenhet mer än förra året. Tjugosju procent av befolkningen säger sig inte veta vad Halloween är.

På vatikanradion ser man mer avspänt på Halloween: Det är ”festen med lysande kurbitshuvuden och lite spökstämning”, men den har ”också en kristen anknytning”. Och man påpekar att ”i USA är den sedvänja på hösten lika omtyckt som karnevalen i Rhenlandet”. Halloween håller för närvarande på att breda ut sig på den europeiska kontinenten. Festen kommer också härifrån och härstammar från en två tusen år gammal hednisk sedvänja. Ursprungligen firade de keltiska druiderna med denna fest sommarens slut. Halloween är också ett exempel på hur kyrkan förhöll sig till förkristna sedvänjor. Istället för att helt enkelt avskaffa den hedniska festen, kristnade kyrkan seden på 800-talet och kallade druidfesten för ”All Hallows Eve”, alla heligas kväll. De irländare som vid mitten av 1800-talet tvingades lämna sitt land på grund av hungersnöden, tog med sig festen till USA, där den blev populär.

Kathpress 2011-10-31