Hela Bibeln finns nu på 704 språk

Trots de världsomfattande inskränkningarna på grund av coronapandemin kunde enligt uppgift från De förenade bibelsällskapen (United Bible Societies, UBS) under förra året översättningsprojekt på 66 språk färdigställas. Den heliga Skrift blev för första gången översatt till 46 nya språk, skriver sällskapet i sin årsstatistik. Hela Bibeln kan därmed för första gången läsas på mer än 700 språk.

De nya översättningsprojekten gäller enskilda bibelböcker, utgåvor av Nya testamentet och utgåvor av hela Bibeln. Det innefattar nyöversättningar liksom bearbetningar av äldre översättningar men även språk som därmed fick en bibeltext för första gången. Exempelvis fick östaten Vanuatu i Oceanien Nya testamentet på det inhemska språket hano. En komplett bibel blev också för första gången färdigställd på dagaare, ett västafrikanskt språk med mer än en miljon användare i Ghana och Burkina Faso.

Som UBS:s generalsekreterare Michael Perreau förklarade, ger varje färdigställd översättning ”fler människor tillgång till Guds ord.” Detta är speciellt viktigt mot bakgrund av dagens världsvida krissituation. Målet förblir att alla människor ska få tillgång till Bibeln.

Enligt uppgift finns åtminstone en bibelbok översatt till 3 435 olika språk. Hela Nya testamentet finns översatt till 1 571 språk. Enligt bibelsällskapen betyder dessa siffror att man kan nå knappt 7,5 miljarder människor. Men det totala antalet språk i världen uppgår till omkring 7 360. Nästan 4 000 språk har alltså inte en enda bibelbok översatt. Perreau förklarar, att man under de närmaste 20 åren siktar på att översätta bibeltext till ytterligare 1 200 språk.

United Bible Societies har 148 medlemmar och är aktiva i mer än 200 länder och territorier. Uppgiften är att översätta, framställa och sprida den heliga Skrift. Verksamheten finansieras av gåvor.

Kathpress 2021-03-24

Detta är en nyhetstext.