Heliga Birgitta huvudlös från och med idag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I hundratals år har man tagit det för mer eller mindre självklart att de två skallar som förvaras i relikskrinet i Vadstena klosterkyrka tillhör den heliga Birgitta och hennes dotter Katarina. Arkeologiska undersökningar under 1950-talet pekade på att det ena kraniet kom från en kvinna som var mellan 60 och 70 år gammal, och att det andra kom från en kvinna som var mellan 50 och 55 år, vilket skulle passa bra in på Birgitta och hennes dotter Katarina. Forskare vid Uppsala universitet publicerar dock idag, tisdagen den 16 februari, en rapport med den överraskande slutsatsen att så med stor sannolikhet inte är fallet. De bägge skallarna i relikskrinet i Vadstena har förmodligen ingenting att göra med vare sig den heliga Birgitta eller hennes dotter Katarina. Resultaten av de aktuella forskningarna presenteras idag på plats i Vadstena klosterkyrka klockan 15.30.

På uppdrag av Vadstena församling har docent Marie Allen och hennes forskargrupp vid institutionen för genetik och patologi vid Uppsala universitet, med hjälp av avancerad DNA-analys kommit fram till att de två kranierna inte kan tillhöra mor och dotter. Det äldsta kraniet kan med kol-14-metoden dateras till 1200-talet, då Birgitta ännu inte var född, medan det andra kraniet kommer från en kvinna som levde på 1400-talet. Bägge metodernas resultat stöder alltså tillsammans varandra. I relikskrinet finns också ett lårben. Detta har dock inte DNA-analyserats och frågan är öppen, om det möjligen kan tillhöra Birgitta eller Katarina. Den arkeologiska undersökningen på 1950-talet tydde på att lårbenet kom från Birgitta.

På sin hemsida presenterar Uppsala universitet idag dessa forskningsresultat. I Signum nr 4 i fjol publicerade vi en utförlig artikel av Barbro Lindqvist om frågan, Birgittas skalle – en kriminalgåta på väg att lösas?. Den artikeln handlar framför allt om ett tredje kranium som sägs tillhöra Birgitta, och som nu förvaras i Uden i Nederländerna. Detta kranium har ännu inte undersökts med de nu använda forskningsmetoderna.

Elisabeth Stenborg 2010-02-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I hundratals år har man tagit det för mer eller mindre självklart att de två skallar som förvaras i relikskrinet i Vadstena klosterkyrka tillhör den heliga Birgitta och hennes dotter Katarina. Arkeologiska undersökningar under 1950-talet pekade på att det ena kraniet kom från en kvinna som var mellan 60 och 70 år gammal, och att det andra kom från en kvinna som var mellan 50 och 55 år, vilket skulle passa bra in på Birgitta och hennes dotter Katarina. Forskare vid Uppsala universitet publicerar dock idag, tisdagen den 16 februari, en rapport med den överraskande slutsatsen att så med stor sannolikhet inte är fallet. De bägge skallarna i relikskrinet i Vadstena har förmodligen ingenting att göra med vare sig den heliga Birgitta eller hennes dotter Katarina. Resultaten av de aktuella forskningarna presenteras idag på plats i Vadstena klosterkyrka klockan 15.30.

På uppdrag av Vadstena församling har docent Marie Allen och hennes forskargrupp vid institutionen för genetik och patologi vid Uppsala universitet, med hjälp av avancerad DNA-analys kommit fram till att de två kranierna inte kan tillhöra mor och dotter. Det äldsta kraniet kan med kol-14-metoden dateras till 1200-talet, då Birgitta ännu inte var född, medan det andra kraniet kommer från en kvinna som levde på 1400-talet. Bägge metodernas resultat stöder alltså tillsammans varandra. I relikskrinet finns också ett lårben. Detta har dock inte DNA-analyserats och frågan är öppen, om det möjligen kan tillhöra Birgitta eller Katarina. Den arkeologiska undersökningen på 1950-talet tydde på att lårbenet kom från Birgitta.

På sin hemsida presenterar Uppsala universitet idag dessa forskningsresultat. I Signum nr 4 i fjol publicerade vi en utförlig artikel av Barbro Lindqvist om frågan, Birgittas skalle – en kriminalgåta på väg att lösas?. Den artikeln handlar framför allt om ett tredje kranium som sägs tillhöra Birgitta, och som nu förvaras i Uden i Nederländerna. Detta kranium har ännu inte undersökts med de nu använda forskningsmetoderna.

Elisabeth Stenborg 2010-02-16