Heliga stolen inrättar särskild arbetsgrupp för covid-19

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar att Heliga stolen etablerar en särskild arbetsgrupp för att mobilisera kyrkans respons på efterdyningarna av covid-19.

Ledaren för Vatikanens arbete med frågor om social rättvisa, kardinal Peter Turkson, har skapat ett beslutscenter och fem arbetsgrupper för att, på påven Franciskus begäran, arbeta med kyrkans svar på coronaviruset.

Påven Franciskus är övertygad om att vi ser en epokgörande förändring och att kyrkan måste kunna erbjuda sig själv som en trygg referenspunkt i de ekonomiska och sociala konsekvenser som kommer efter krisen. De två uppgifter som kardinal Turkson har fått är dels att leda arbetet med att samordna kyrkans omedelbara svar på krisen, dels att arbeta med vad som kommer efter krisen.

”Vi måste agera nu. Och vi måste omedelbart tänka på vad som kommer att hända härnäst”, säger kardinal Turkson.

Den första gruppen kommer att arbeta med kyrkans globala nätverk på marken för att möta krisen och säkerställa var bistånd behövs, den andra med att samla de främsta kännarna gällande ekologi, ekonomi, hälsa och säkerhet för att förutse hur världen kommer att se ut efter covid-19. Den tredje fokuserar på kommunikation, den fjärde på arbete mellan länder och den femte på att hitta nödvändiga medel för att ”främja en kraftfull rörelse för välstånd”.

Arbetet kommer att inbegripa flera av Vatikanens avdelningar och samarbeten med universitet i både USA, Tyskland och Italien samt World Resources Institute.

I en tidigare intevju i The Tablet har påven Franciskus sagt att efterdyningarna av covid-19 har ”redan visat sig bli både tragiska och smärtsamma, vilket gör att vi måste tänka på dem nu.”

Min största oro – som kommer till uttryck i min bön – är hur jag ska följa och vara närmare Guds folk … Jag upplever detta som en tid av stor ovisshet. Det är en tid för uppfinningsrikedom och kreativitet.”

Red. 2020-04-18

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här