Hispanics i USA och helgonförklaring av franciskanen Serra

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I och med kanoniseringen av den salige Junipero Serra får USA sitt första helgon av spansk härkomst, något som borde hjälpa amerikanerna inse att landet faktiskt koloniserades av både iberiska och anglosaxiska invandrare, enligt sekreteraren för den påvliga kommissionen för Latinamerika, Guzmán Carriquiry, själv från Uruguay. Han hoppades att kanoniseringen skulle skapa större förståelse för spanskättade amerikaner, leda till ett erkännande det katolska bidraget till USA:s historia, samt förmedla en mera exakt bild av hur USA blev ett land.

Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, offentliggjorde på måndagen att påven Franciskus planerar att kanonisera den spanske 1700-talsfranciskanen på kvällen den 23 september i samband med en utomhusmässa på gräsmattan vid den katolska nationalhelgedomen, Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception i Washington DC.

Offentliggörandet och Carriquirys kommentar framkom under en presskonferens inför påvens stundande besök vid det amerikanska prästseminariet i Rom, Pontifical North American College den 2 maj, som avslutning på en studiedag om den salige Serra.

Den anglosaxiska vinklingen av USA:s historia har helt bortsett från att spanjorerna utforskade mycket av landets inre och framtida territorium och har gett viktiga bidrag till delstaterna Kaliforniens, New Mexicos, Texas’, Louisianas och Floridas historia.

Antikatolska och antispaniska känslor dör inte så lätt, enligt Carriquiry, kanoniseringen borde kunna hjälpa fler människor att erkänna de bidrag de spanskättade invandrarna gett. Ett mera exakt synsätt torde också kunna hjälpa till att bryta ned de murar som skiljer det anglosaxiska från det spanska, respektive de protestantiska och katolska traditionerna, samt USA och Latinamerika.

”Kanoniseringen bör hjälpa miljoner spanskättlingar som lever i USA att frigöra sig från en mentalitet som fått dem finna sig i att nätt och jämt vara tålda och ofta utsatta för diskriminering, som främlingar i samhällets utkant”, sade Carriquiry vidare. ”I stället bör de se sig som länkar i en spansk kontinuitet, som i århundraden funnits i det som nu är sydvästra, centrala och östra USA. De kan med all rätt hävda ’vi är amerikaner’ utan att behöva överge sina bästa kulturella och religiösa traditioner.”

Tillfrågad om senatens i Kalifornien beslut den 12 april att ersätta en staty av Serra i Washington med en staty av astronauten Sally Ride, ifrågasatte Carriquiry motiveringen till detta beslut. Varför i tysthet begrava ett ideal, ett ovanligt betydelsefullt spansk-katolskt bidrag, som denne missionär gett, inte bara till Kaliforniens historia, utan hela USA:s? Vad är det för symbolik i en stat där det bor miljoner spanskättlingar, av vilka en majoritet vördar salige Junipero Serra? Vill man eliminera den enda spanskättlingen bland landets bemärkta gestalter?

Omröstningen, som måste godkännas av Kaliforniens lagstiftande församling och dess guvernör sker vid en tidpunkt som verkar mycket illa vald med tanke på ”att den förste latinamerikanske påven i historien står inför att kanonisera honom”. […]

Påven offentliggjorde redan i januari sitt besluta att kanonisera Junipero Serra, som saligförklarades av den helige Johannes Paulus II 1988. Handläggningen av den officiella processen är visserligen inte avslutad […] men påven, som har sista ordet i sådana frågor i kyrkan, har redan beslutat att gå vidare.

Cindy Wooden, Catholic News Service, 2015-04-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I och med kanoniseringen av den salige Junipero Serra får USA sitt första helgon av spansk härkomst, något som borde hjälpa amerikanerna inse att landet faktiskt koloniserades av både iberiska och anglosaxiska invandrare, enligt sekreteraren för den påvliga kommissionen för Latinamerika, Guzmán Carriquiry, själv från Uruguay. Han hoppades att kanoniseringen skulle skapa större förståelse för spanskättade amerikaner, leda till ett erkännande det katolska bidraget till USA:s historia, samt förmedla en mera exakt bild av hur USA blev ett land.

Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, offentliggjorde på måndagen att påven Franciskus planerar att kanonisera den spanske 1700-talsfranciskanen på kvällen den 23 september i samband med en utomhusmässa på gräsmattan vid den katolska nationalhelgedomen, Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception i Washington DC.

Offentliggörandet och Carriquirys kommentar framkom under en presskonferens inför påvens stundande besök vid det amerikanska prästseminariet i Rom, Pontifical North American College den 2 maj, som avslutning på en studiedag om den salige Serra.

Den anglosaxiska vinklingen av USA:s historia har helt bortsett från att spanjorerna utforskade mycket av landets inre och framtida territorium och har gett viktiga bidrag till delstaterna Kaliforniens, New Mexicos, Texas’, Louisianas och Floridas historia.

Antikatolska och antispaniska känslor dör inte så lätt, enligt Carriquiry, kanoniseringen borde kunna hjälpa fler människor att erkänna de bidrag de spanskättade invandrarna gett. Ett mera exakt synsätt torde också kunna hjälpa till att bryta ned de murar som skiljer det anglosaxiska från det spanska, respektive de protestantiska och katolska traditionerna, samt USA och Latinamerika.

”Kanoniseringen bör hjälpa miljoner spanskättlingar som lever i USA att frigöra sig från en mentalitet som fått dem finna sig i att nätt och jämt vara tålda och ofta utsatta för diskriminering, som främlingar i samhällets utkant”, sade Carriquiry vidare. ”I stället bör de se sig som länkar i en spansk kontinuitet, som i århundraden funnits i det som nu är sydvästra, centrala och östra USA. De kan med all rätt hävda ’vi är amerikaner’ utan att behöva överge sina bästa kulturella och religiösa traditioner.”

Tillfrågad om senatens i Kalifornien beslut den 12 april att ersätta en staty av Serra i Washington med en staty av astronauten Sally Ride, ifrågasatte Carriquiry motiveringen till detta beslut. Varför i tysthet begrava ett ideal, ett ovanligt betydelsefullt spansk-katolskt bidrag, som denne missionär gett, inte bara till Kaliforniens historia, utan hela USA:s? Vad är det för symbolik i en stat där det bor miljoner spanskättlingar, av vilka en majoritet vördar salige Junipero Serra? Vill man eliminera den enda spanskättlingen bland landets bemärkta gestalter?

Omröstningen, som måste godkännas av Kaliforniens lagstiftande församling och dess guvernör sker vid en tidpunkt som verkar mycket illa vald med tanke på ”att den förste latinamerikanske påven i historien står inför att kanonisera honom”. […]

Påven offentliggjorde redan i januari sitt besluta att kanonisera Junipero Serra, som saligförklarades av den helige Johannes Paulus II 1988. Handläggningen av den officiella processen är visserligen inte avslutad […] men påven, som har sista ordet i sådana frågor i kyrkan, har redan beslutat att gå vidare.

Cindy Wooden, Catholic News Service, 2015-04-20