Höga tyska förväntningar på ungdomssynoden

Tysklands biskopar hoppas att romerska världsbiskopssynoden på temat Ungdom, som snart ska hållas, ska innebära en nystart. Ungdomsbiskopen Stefan Oster framhöll på tisdagen, under den tyska biskopskonferensens (DBK) vårförsamling, särskilt det breda deltaganden i Vatikanens nätenkät. Dessutom kommer det att finnas möjligheter svara online under försynoden i mars. ”Vi är ju inte de som redan vet allt om hur ungdomarna tänker”, sade Oster.

DBK kommer att ha tre representanter vid synoden, nämligen ovannämnde Stefan Oster (biskop av Passau), Felix Genn (biskop av Münster och ordförande för DBK:s nämnd för kyrkliga ämbeten) samt Johannes Wübbe (hjälpbiskop av Osnabrück). De utsågs i tisdags av biskoparna.

I den nätbaserade enkäten har enligt Osters uppgifter ca 240 000 unga från hela världen deltagit, och av dessa har mer än 100 000 personer besvarat hela enkäten. Hälften av deltagarna är mellan 16 och 19 år gamla. Andelen katoliker ligger omkring 70 procent. Denna form av deltagande, liksom även att man medvetet lyssnar till unga både utan kyrkotillhörighet och tillhöriga andra religioner betraktar biskopen av Passau som ett framsteg.

Oster och Genn hoppas på att de genom synoden ska få idéer till hur unga människor ska kunna komma till tro, eller till och med få andliga kallelser. Inte ens i regioner som präglas av kyrkligt liv är det längre självklart att unga automatiskt finner tron, allt enligt ungdomsbiskopen. Snarare är ett sådant medvetet val en utmaning.

Ordföranden för Tysklands unga katoliker (BDJK), Thomas Andonie, säger att försynoden i mars är ett viktigt redskap för en framgångsrik ungdomssynod. Han förväntar sig en uppskattande, öppen och ärlig diskussion om uppgifterna och utmaningarna för det pastorala arbetet bland unga. Andonie kommer tillsammans med Magdalena Hartmann från Schönstattrörelsen att delta som tyska representanter i försynoden i Rom. Dit vill han även ha med sig en ”het potatis”, till exempel frågan om kvinnors tillträde till diakon- och prästämbetena.

Hartmann sa att hon hoppades att synoden skulle leda till att kyrkan inte längre uppfattas som gammal och dammig, utan blir känd som något levande. Dessutom gäller det att ge unga människor andlig vägledning på deras livsväg.

Kathpress. 2018-02-20