Högsta domstolen i Israel stoppar planer på en skyddsmur

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kyrkoledare firade den 2 april ”som en påskpresent”, Högsta domstolens beslut att inte låta det israeliska försvarsdepartementet bygga en skyddsmur i Cremisan-dalen på Västbanken, som skulle skilja ett katolskt kloster och ett konvent från de egna oliv- och vinodlingarna. Beslutet innebär slutet på en nio år lång juridisk strid om försvarsmaktens planer på en skyddsmur, som skulle skära rakt genom land ägt av palestinier och skilja familjer från deras odlingar och salesiansystrarna från den befolkning de betjänar genom den skola de driver. Högsta domstolen uppmanade försvarsdepartementet att lägga ut en ny dragning av muren som skulle vålla mindre avbräck för befolkningen och för salesiansystrarnas och prästernas vingårdar.

”Vi är nu inne i stilla veckan”, sade den latinske patriarken av Jerusalem Fouad Twal vid en presskonferens när beskedet kom, ”och i morgon är det långfredag och sedan påskdagen. Det är ett förebådande av Uppståndelsen. Fastän det är långfredag i morgon kan vi vara glada och fira. Vi hoppas att detta är första steget och kommer att åtföljas av andra. Om Gud är med oss kan vi inte förlora hoppet” […]
Patriarken uttryckte sin tacksamhet över det viktiga stöd som han fått av den amerikanska biskopskonferensen, andra kyrkoledare och den diplomatiska kåren när det gällde att stoppa bygget av muren. Den juridiska segern var enligt patriarken frukten av en samlad insats från den katolska kyrkan, jordägarna, de tre angränsande kommunerna och enskilda israeler, som stödde deras fall. Vissa insatser skedde öppet, andra ägde rum inofficiellt.
[…] ”Detta är ett mycket viktigt beslut, som kan användas som prejudikat i framtiden i fall som når högsta domstolen eller andra domstolar”, enligt Raffoul Rofa, ordförande i Society of St. Yves i det latinska patriarkatet i Jerusalem, vid presskonferensen. Borgmästarna i kommunerna Betlehem, Beit Jalla och Beit Sahour, samtliga på Västbanken, som besökt påven Franciskus för att vinna kyrkans stöd, deltog också i presskonferensen.
Advokat Gayath Nasser, som ägnat halva sin juridiska karriär åt fallet på jordägarnas vägnar, menad att domstolens utslag var ”modigt, och visar att en domstol kan agera självständigt och granska ett fall genom juridiska och inte politiska glasögon.
”Det är inte så att domstolen sagt att skyddsmuren inte kan byggas. Man sade att om det utfärdas ett nytt exproprieringsbeslut, måste det gälla ett område längre bort härifrån. Domstolen var mycket tydlig och fastslog att försvarsministeriet inte kan skilja klostret från dess kommunitet och att man inte kan lägga beslag på så stora landområden”, sade Zvi Avni, en israel, som representerade Society of St. Yves och salesiansystrarna, när de lämnade sitt överklagande till domstolen.
Trots domstolsutslaget förblir frågan om var muren skall byggas olöst. Man har sagt att varken den dragning som föreslagits av försvarsdepartementet eller det alternativ som förordats av den religiösa kommuniteten och jordägarna var acceptabelt. Men man vädjade till militärbefälhavaren att överväga alternativ som skulle bli till mindre förfång för lokalbefolkningen och klostren. De måste utfärda en ny order om en mur, som kan överklagas av befolkningen.

Judith Sudilovsky, Catholic Herald, 2015-04-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kyrkoledare firade den 2 april ”som en påskpresent”, Högsta domstolens beslut att inte låta det israeliska försvarsdepartementet bygga en skyddsmur i Cremisan-dalen på Västbanken, som skulle skilja ett katolskt kloster och ett konvent från de egna oliv- och vinodlingarna. Beslutet innebär slutet på en nio år lång juridisk strid om försvarsmaktens planer på en skyddsmur, som skulle skära rakt genom land ägt av palestinier och skilja familjer från deras odlingar och salesiansystrarna från den befolkning de betjänar genom den skola de driver. Högsta domstolen uppmanade försvarsdepartementet att lägga ut en ny dragning av muren som skulle vålla mindre avbräck för befolkningen och för salesiansystrarnas och prästernas vingårdar.

”Vi är nu inne i stilla veckan”, sade den latinske patriarken av Jerusalem Fouad Twal vid en presskonferens när beskedet kom, ”och i morgon är det långfredag och sedan påskdagen. Det är ett förebådande av Uppståndelsen. Fastän det är långfredag i morgon kan vi vara glada och fira. Vi hoppas att detta är första steget och kommer att åtföljas av andra. Om Gud är med oss kan vi inte förlora hoppet” […]
Patriarken uttryckte sin tacksamhet över det viktiga stöd som han fått av den amerikanska biskopskonferensen, andra kyrkoledare och den diplomatiska kåren när det gällde att stoppa bygget av muren. Den juridiska segern var enligt patriarken frukten av en samlad insats från den katolska kyrkan, jordägarna, de tre angränsande kommunerna och enskilda israeler, som stödde deras fall. Vissa insatser skedde öppet, andra ägde rum inofficiellt.
[…] ”Detta är ett mycket viktigt beslut, som kan användas som prejudikat i framtiden i fall som når högsta domstolen eller andra domstolar”, enligt Raffoul Rofa, ordförande i Society of St. Yves i det latinska patriarkatet i Jerusalem, vid presskonferensen. Borgmästarna i kommunerna Betlehem, Beit Jalla och Beit Sahour, samtliga på Västbanken, som besökt påven Franciskus för att vinna kyrkans stöd, deltog också i presskonferensen.
Advokat Gayath Nasser, som ägnat halva sin juridiska karriär åt fallet på jordägarnas vägnar, menad att domstolens utslag var ”modigt, och visar att en domstol kan agera självständigt och granska ett fall genom juridiska och inte politiska glasögon.
”Det är inte så att domstolen sagt att skyddsmuren inte kan byggas. Man sade att om det utfärdas ett nytt exproprieringsbeslut, måste det gälla ett område längre bort härifrån. Domstolen var mycket tydlig och fastslog att försvarsministeriet inte kan skilja klostret från dess kommunitet och att man inte kan lägga beslag på så stora landområden”, sade Zvi Avni, en israel, som representerade Society of St. Yves och salesiansystrarna, när de lämnade sitt överklagande till domstolen.
Trots domstolsutslaget förblir frågan om var muren skall byggas olöst. Man har sagt att varken den dragning som föreslagits av försvarsdepartementet eller det alternativ som förordats av den religiösa kommuniteten och jordägarna var acceptabelt. Men man vädjade till militärbefälhavaren att överväga alternativ som skulle bli till mindre förfång för lokalbefolkningen och klostren. De måste utfärda en ny order om en mur, som kan överklagas av befolkningen.

Judith Sudilovsky, Catholic Herald, 2015-04-07