Human Rights Watch berömmer domstolen i Los Angeles

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det senaste domslutet från en domstol i USA mot president Donald Trumps flyktingpolitik betecknas av Human Rights Watch som ”en seger för migrantbarnens rättigheter”. Domen, som meddelades av delstatsdomstolen i Kalifornien den 27 september ansågs av människorättsorganisationen utgöra en klar signal till regeringen ”att skyddet av barnen borde var ett av de centrala målen för USA:s migrationspolitik”.

I motsättningen handlade det om en av regeringen planerad förordning som skall träda i kraft i början av oktober. Enligt denna skulle myndighterna få rätt att kvarhålla migrantfamiljer i förvar för obegränsad tid för asylutredning. Dess konsekvenser bestreds därför att asylprocessen skulle kunna utsträckas över månader eller till och med år på grund av överbelastningen i de ansvariga myndigheterna.

Domaren Dolly Gee tillbakavisade denna förordning med hänvisning till en två decennier gammal överenskommelse. Det så kallade ”Flores Agreement” förskriver att minderåriga tagna i förvar efter ett illegalt gränsöverskridande så snart som möjligt måste frisläppas av myndigheterna.

Justitiedepartementet i USA sade sig vara ”besviket” över delstatsdomstolens avgörande. Ett överklagande är möjligt. Den amerikanska regeringens migrationspolitik är ständigt satt under häftig debatt. Nu senast orsakade sänkningen av den övre gränsen för upptagningen av nya flyktingar till ett nytt bottenläge stora rubriker.

Kathpress 2019-09-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det senaste domslutet från en domstol i USA mot president Donald Trumps flyktingpolitik betecknas av Human Rights Watch som ”en seger för migrantbarnens rättigheter”. Domen, som meddelades av delstatsdomstolen i Kalifornien den 27 september ansågs av människorättsorganisationen utgöra en klar signal till regeringen ”att skyddet av barnen borde var ett av de centrala målen för USA:s migrationspolitik”.

I motsättningen handlade det om en av regeringen planerad förordning som skall träda i kraft i början av oktober. Enligt denna skulle myndighterna få rätt att kvarhålla migrantfamiljer i förvar för obegränsad tid för asylutredning. Dess konsekvenser bestreds därför att asylprocessen skulle kunna utsträckas över månader eller till och med år på grund av överbelastningen i de ansvariga myndigheterna.

Domaren Dolly Gee tillbakavisade denna förordning med hänvisning till en två decennier gammal överenskommelse. Det så kallade ”Flores Agreement” förskriver att minderåriga tagna i förvar efter ett illegalt gränsöverskridande så snart som möjligt måste frisläppas av myndigheterna.

Justitiedepartementet i USA sade sig vara ”besviket” över delstatsdomstolens avgörande. Ett överklagande är möjligt. Den amerikanska regeringens migrationspolitik är ständigt satt under häftig debatt. Nu senast orsakade sänkningen av den övre gränsen för upptagningen av nya flyktingar till ett nytt bottenläge stora rubriker.

Kathpress 2019-09-30