Hur ett USA-stift förnyar äktenskapsförberedelserna

För att kunna tillhandahålla ett enhetligt andligt och socialt stöd för förlovade par har det katolska ärkestiftet New Orleans i USA genomfört flera förändringar i sin process för äktenskapsförberedelser. ”Att tjäna människor som vill ingå äktenskap är en vacker uppgift för hela församlingen”, sade fader Garrett O’Brien, den präst i ärkestiftet som ledde kommittén som förberedde förändringarna, i en intervju med den engelskspråkiga nyhetstjänsten CNA i måndags.

Fader O’Brien framhöll att äktenskapsförberedelserna kommunicerar till de förlovade paren ”att vi bryr oss om ert liv i tron. Vi bryr oss om er kallelse som gifta. Det är en kallelse från Gud och vi vill att unga människor som möter äktenskapet ska inse att de har stöd, är omfamnade och har en större familj med vilken de också kan leva sin kallelse som gifta.”

Ärkestiftets nya riktlinjer syftar till att tillhandahålla en mer konsekvent väg för förlovade par att samverka med prästen eller diakonen genom att bland annat föreskriva minst två möten mellan prästen eller diakonen och det förlovade paret en så god tid som mellan sex och åtta månader före giftermålet. Ett tidigare heldagsprogram för förlovade har utvidgats till två separata heldagar för att paren ska få bättre tid och utrymme att reflektera över och diskutera vad de har hört. Riktlinjerna, som formellt började gälla den 26 juli, festdagen för de heliga Anna och Joakim, Jungfru Marias föräldrar, understryker särskilt äktenskapets sakramentala natur och ökar bland annat tonvikten på kunskap om så kallad naturlig familjeplanering. New Orleans ärkebiskop Gregory Aymond ville ha ett system som skulle ”uppmuntra människor till en närmare relation till sina hemförsamlingar”, enligt fader O’Brien.

Ärkestiftet hoppas att äktenskapsförberedelserna ska hjälpa ett förlovat par utveckla relationerna till den präst som kommer att tjäna dem i framtiden och till enskilda församlingsmedlemmar som kan stödja dem på vägen genom livet i äktenskap. Fader O’Brien underströk vidare i intervjun att äktenskapets sakramentalitet gör det ”nödvändigt för paren att förstå vilken gåva det är”, i synnerhet i en modern kontext av trasiga hem och familjer som kämpar i ett samhälle med ”förvirring om vad äktenskapet överhuvudtaget är”. En mer genomtänkt och djupgående process för förberedelser är ”en möjlighet att gå djupare” och mer intensivt in på den katolska läran om äktenskapet ”så att vi inte bara kan leva den utan också försvarar den”, sade fader O’Brien vidare.

Förändringarna i ärkestiftets äktenskapsförberedelser blev resultatet av en enkät till alla församlingar och präster, där en del uppgav att de kände till förlovade par som ”shoppade runt” bland olika församlingar i stiftet för att finna de äktenskapsförberedelserutiner som passade dem bäst. De nya riktlinjerna ska säkra en enhetlig grundnivå i alla församlingar. Fader O’Brien menade att de har mottagits positivt och att responsen har understrukit behovet av förberedelser som kan vara robusta och grundliga utan att lägga en börda på paren.

Catholic News Agency, 2015-10-26