Hur skapa tryggare miljö för judar i Sverige?

av FREDRIK HEIDING
Hur kan en tryggare miljö åstadkommas för judar i Sverige? Lördagens attack mot synagogan i Göteborg [se mer här] är tyvärr bara ett av flera exempel på att denna fråga har blivit allt viktigare. I slutet av september, i samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, hölls som bekant en antisemitisk demonstration i staden. Och andra fall kan räknas upp och beskrivas, vilket till exempel Dagens Nyheters reporter Niklas Orrenius har gjort under en längre tid. Judehat har blivit vardag i Sverige, skriver Orrenius [läs här].

Det är dock inte bara i Göteborg, Lund och Malmö som judar är hotade. I en stad som Uppsala finns Judiska föreningen som nyligen firade 70-årsjubileum. Medlemmarna i denna förening känner sig inte helt trygga, vilket det faktum att det inte finns någon synagoga, eller annan offentlig lokal för den delen i Uppsala, är ett tecken på [läs artikel i Upsala Nya Tidning om Judiska föreningen här].

Vilka steg kan då tas för att skapa en drägligare miljö för judar i Sverige? Solidaritet med judar och fördömande av våld behöver uttryckas, vilket Signum härmed vill göra. I medierna skrivs det om nödvändigheten av att få bukt med extrema rörelser såsom Palestinarörelsen och islamistiska extremister, något som säkert måste göras. (Därmed inte sagt att det står klart att gärningsmännen från i lördags kommer ur sådana grupper.) Utöver dessa åtgärder bör de nätverk stöttas som främjar kunskap om och vänskap med judar i Sverige. Här kan Samarbetsrådet för judar och kristna nämnas [rådets hemsida här].

Mer kunskap om judisk tradition kan också vara en hjälp. Litteraturtips: Syster Sofie, Om jag glömmer dig, Jerusalem: Mötet mellan judendom och kristendom (Artos 2009). Den judiske filosofen Martin Bubers texter har dessutom inspirerat många.

Vi kan sist men inte minst ta tillfället i akt och plädera för bevarandet av judiska friskolor. På senare tid har konfessionella friskolor debatterats och förbud mot nyetablering av sådana skolor respektive ett totalförbud och avskaffande av konfessionella friskolor har föreslagits. De politiker och andra krafter i samhället som ivrar för förbud mot konfessionella friskolor bör under helgen ha fått sig en tankeställare.

Fredrik Heiding 2017-12-11