I Asien kan kyrkan vara proaktiv

Ärkebiskop Simon Poh av Kuching, Malaysia, uppmanar stift som ännu inte drabbats av övergreppsskandaler att vara proaktiva och bygga upp skydd av minderåriga innan problemen kommer.

Medan en del av de biskopar som deltagit i den nyss avslutade biskopssynoden önskat att synoden mer hade uppmärksammat övergreppsskandalerna, har andra biskopar påpekat att övergreppen främst varit ett problem för kyrkan i det globala väst och inte på samma sätt rör stift i Afrika och Asien. Ärkebiskop Poh håller inte med. ”Det är ett mänskligt problem,” kommenterade han till CNA. I Malaysia är kristna en demografisk och kulturell minoritet, men sexuell exploatering av barn är någonting som har ökat i hela samhället och ärkebiskopen önskar att kyrkan kan föregå med gott exempel. ”Vi sänder faktiskt ett budskap över Asien”, sade han. ”Vi [biskopar] bör vara de första att lyfta fram och skydda barnen.”

Kardinal Oswald Gracias av Mumbai (Bombay), Indien, har tidigare påpekat att synoden måste vara relevant för hela kyrkan, inte bara för Europa och USA, och att problemen skiljer sig åt, varför tyngdpunkten inte kan ligga på övergreppsskandalerna i väst. Inför omröstningen om synodens slutdokument har han också rest invändningen att de formuleringar som föreslagits ”inte sätter offret i centrum”. ”Det står att vi förpliktar oss till nolltolerans, men det är en fras, en slogan, och säger inte vad det faktiskt innebär”, fortsatte Gracias.

Ärkebiskop Charles Scicluna av Malta konstaterade att påven behöver tid, och hänvisade till mötet i februari 2019, då frågan om sexuella övergrepp kommer att vara i fokus. Mot det mötet har dock framförts kritik mot att det inte är solklart hur den kommission som ansvarar för arbetet med skydd av minderåriga är involverad och hur resultat och slutsatser kommer att tas tillvara. Därtill tycks inte formella inbjudningar ha sänts ut ännu.

Red. 2018-10-29

Källa: Catholic News Agency via länken här