I dig, den korsfäste, ser vi oss själva

Franziskus-Kreuzweg-2015-300x170av BERND HAGENKORD
Långfredag, tid för meditation och korsets hyllning. Men inte bara det. Påven Franciskus förde förra året vid den traditionella korsvägsandakten på Kolosseum i Rom ett samtal med den korsfäste. Det var en bön i ignatiansk tradition: ”som en vän talar med en vän”, som Ignatius säger. Påvens bön är en underbar meditationstext och uppenbarligen frukten av ett livslångt bedjande. [Bilden: påven Franciskus under korsvägsandakten 2015.]

Jag vill här än en gång återge denna meditation och bön som stöd för andlig reflektion denna Långfredag.

”O korsfäste och segerrike Kristus, din korsväg är syntesen av din livsväg och avbilden av din lydnad mot Faderns vilja. I denna väg blir din oändliga kärlek till oss syndare verklighet och blir ett bevis på ditt uppdrag och den slutgiltiga uppfyllelsen av uppenbarelsen och frälsningshistorien.

Tyngden av ditt kors befriar oss från alla våra bördor. Genom din lydnad mot Fadern förminskas vårt uppror och vår olydnad.

I dig, som såldes, förråddes och korsfästes av ditt folk och av dem som du älskade, ser vi vårt eget alldagliga svek och vår vanliga otrohet.

I din oskuld, obefläckade lamm, ser vi vår egen skuld. I ditt slagna, bespottade och vanställda ansikte ser vi brutaliteten i våra synder. I ditt fruktansvärda lidande, ser vi grymheten i vårt eget hjärta och i våra gärningar. I din övergivenhet ser vi alla dem som övergivits av sina familjer och av samhället, alla som lämnats utanför uppmärksamhet och solidaritet. I din offrade kropp, genomborrad och söndersliten, ser vi våra övergivna bröders och systrars kroppar som lämnats längs vägen, vanställda av vår oaktsamhet och vår likgiltighet.

I din törst, Herre, ser vi törsten hos din barmhärtige Fader som ville omfamna, förlåta och rädda hela mänskligheten i dig.

I dig, gudomliga kärlek, ser vi också våra förföljda bröder och systrar som blir halshuggna och korsfästa för sin tro på dig – inför våra ögon och ofta under ett tigande som gör oss medskyldiga.

Herre, låt vårt hjärta reagera med tro, hopp och kärlek, med smärta över våra synder och för oss till ånger över våra synder som har korsfäst dig. Led oss så att vår omvändelse i ord blir till en omvändelse i liv och handling.

Hjälp oss att inom oss bevara det levande minnet av ditt vanställda ansikte så att vi aldrig glömmer det fruktansvärda pris som du betalat för att befria oss. Korsfäste Jesus, stärk vår tro så att vi inte faller för frestelsen. Gör hoppet i oss levande så att vi inte förleds att följa världen förförelser. Bevara oss i den kärlek till vår nästa som inte låter sig bedras av korruption och världslighet.

Lär oss att korset är vägen till uppståndelsen och att Långfredagen är vägen till Påskdagens ljus. Lär oss att Gud aldrig glömmer ett enda av sina barn och aldrig förtröttas att förlåta oss och att omfamna oss med sin oändliga barmhärtighet men lär oss också att själva aldrig förtröttas att be om förlåtelse och att tro på Faderns gränslösa barmhärtighet.”

Påven bad därefter den gamla bönen ”Anima Christi”.

Kristi själ, helga mig!
Kristi kropp, rädda mig!
Kristi blod, berusa mig!
Vattnet ur Kristi sida, rena mig.
Kristi lidande, styrk mig.
O gode Jesus, bönhör mig.
I dina sår, göm mig.
Tillåt mig inte att skiljas från dig.
För den onde fienden, beskydda mig.
I min dödsstund, kalla mig.
Låt mig komma till dig,
så att jag med dina helgon
må lovprisa dig.
I evigheters evighet.
Amen.

Bernd Hagenkord, Radio Vatikan Blog, 2016-03-25
Hagenkord är jesuitpater från Tyskland, bosatt i Rom och chef för Vatikanradions tyska redaktion.
Länk till inlägget på tyska via denna länk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Franziskus-Kreuzweg-2015-300x170av BERND HAGENKORD
Långfredag, tid för meditation och korsets hyllning. Men inte bara det. Påven Franciskus förde förra året vid den traditionella korsvägsandakten på Kolosseum i Rom ett samtal med den korsfäste. Det var en bön i ignatiansk tradition: ”som en vän talar med en vän”, som Ignatius säger. Påvens bön är en underbar meditationstext och uppenbarligen frukten av ett livslångt bedjande. [Bilden: påven Franciskus under korsvägsandakten 2015.]

Jag vill här än en gång återge denna meditation och bön som stöd för andlig reflektion denna Långfredag.

”O korsfäste och segerrike Kristus, din korsväg är syntesen av din livsväg och avbilden av din lydnad mot Faderns vilja. I denna väg blir din oändliga kärlek till oss syndare verklighet och blir ett bevis på ditt uppdrag och den slutgiltiga uppfyllelsen av uppenbarelsen och frälsningshistorien.

Tyngden av ditt kors befriar oss från alla våra bördor. Genom din lydnad mot Fadern förminskas vårt uppror och vår olydnad.

I dig, som såldes, förråddes och korsfästes av ditt folk och av dem som du älskade, ser vi vårt eget alldagliga svek och vår vanliga otrohet.

I din oskuld, obefläckade lamm, ser vi vår egen skuld. I ditt slagna, bespottade och vanställda ansikte ser vi brutaliteten i våra synder. I ditt fruktansvärda lidande, ser vi grymheten i vårt eget hjärta och i våra gärningar. I din övergivenhet ser vi alla dem som övergivits av sina familjer och av samhället, alla som lämnats utanför uppmärksamhet och solidaritet. I din offrade kropp, genomborrad och söndersliten, ser vi våra övergivna bröders och systrars kroppar som lämnats längs vägen, vanställda av vår oaktsamhet och vår likgiltighet.

I din törst, Herre, ser vi törsten hos din barmhärtige Fader som ville omfamna, förlåta och rädda hela mänskligheten i dig.

I dig, gudomliga kärlek, ser vi också våra förföljda bröder och systrar som blir halshuggna och korsfästa för sin tro på dig – inför våra ögon och ofta under ett tigande som gör oss medskyldiga.

Herre, låt vårt hjärta reagera med tro, hopp och kärlek, med smärta över våra synder och för oss till ånger över våra synder som har korsfäst dig. Led oss så att vår omvändelse i ord blir till en omvändelse i liv och handling.

Hjälp oss att inom oss bevara det levande minnet av ditt vanställda ansikte så att vi aldrig glömmer det fruktansvärda pris som du betalat för att befria oss. Korsfäste Jesus, stärk vår tro så att vi inte faller för frestelsen. Gör hoppet i oss levande så att vi inte förleds att följa världen förförelser. Bevara oss i den kärlek till vår nästa som inte låter sig bedras av korruption och världslighet.

Lär oss att korset är vägen till uppståndelsen och att Långfredagen är vägen till Påskdagens ljus. Lär oss att Gud aldrig glömmer ett enda av sina barn och aldrig förtröttas att förlåta oss och att omfamna oss med sin oändliga barmhärtighet men lär oss också att själva aldrig förtröttas att be om förlåtelse och att tro på Faderns gränslösa barmhärtighet.”

Påven bad därefter den gamla bönen ”Anima Christi”.

Kristi själ, helga mig!
Kristi kropp, rädda mig!
Kristi blod, berusa mig!
Vattnet ur Kristi sida, rena mig.
Kristi lidande, styrk mig.
O gode Jesus, bönhör mig.
I dina sår, göm mig.
Tillåt mig inte att skiljas från dig.
För den onde fienden, beskydda mig.
I min dödsstund, kalla mig.
Låt mig komma till dig,
så att jag med dina helgon
må lovprisa dig.
I evigheters evighet.
Amen.

Bernd Hagenkord, Radio Vatikan Blog, 2016-03-25
Hagenkord är jesuitpater från Tyskland, bosatt i Rom och chef för Vatikanradions tyska redaktion.
Länk till inlägget på tyska via denna länk