Indiens daliter stolta över sin första kardinal

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Indiens katoliker gläder sig över påvens kungörelse att det för första gången någonsin kommer att finnas en dalit bland kyrkans kardinaler. Det är Hyderabads ärkebiskop Anthony Poola som har upptagits i kardinalskollegiet, vilket är ”en stolt stund för alla indier, oavsett vilken kast eller tro de tillhör”, förklarade Franklin Caesar Thomas som är samordnade för NCDC (National Council of Dalit Christians).

Ordet dalit är sanskrit och betyder ”som har trampats under fötter” och avser alla de samhällsgrupper som tidigare betraktades som ”oberörbara” och därför befann sig utanför kastsystemet. Enligt uppgifter från landets regering tillhör ungefär 200 miljoner människor av landets 1,3 miljarder en sådan socialt utsatt grupp. Ungefär 60 procent av Indiens 25 miljoner kristna är daliter och för de katolskt kristna utgör de 75 procent.

I söndags bekräftade ärkebiskop Poola själv för nyhetsportalen Asia News att han tillhör daliterna och menade vidare att denna utnämning innebär ”goda nyheter för alla dalit-katoliker och för hela Indiens kyrka”. Syftet med påvens beslut var enligt Poola att ”ingjuta mod” i Indiens kristna.

Sedan flera årtionden har de dalitkristna krävt att kastsystemet i kyrkan ska avskaffas och att de även ska få ett ökat inflytande. Man har under lång tid vänt sig till Vatikanen för att få ett slut på att landets biskopar nästan uteslutande tillhör de högre kasterna. För inte så länge sedan gick daliternas missnöje så långt att man hotade med att grunda en egen katolsk kyrka enligt ”dalit-rit”. Bara två av Indiens trettioen ärkebiskopar och elva av de 180 biskoparna är daliter.

Bland de tjugoen personer som i slutet av augusti kommer att upphöjas till kardinalsvärdigheten finns två indier: ärkebiskop Poola och Goa och Damans ärkebiskop Filipe Neri Ferrao. Vid sina utnämningar fokuserade påven Franciskus återigen på den växande kyrkan i Asien, bland annat utnämndes den italienske ordensmannen och biskopen Giorgio Marengo som leder en ung och ännu mycket liten i kyrka i Mongoliet. Med sina fyrtioåtta år kommer han att vara den yngste kardinalen i hela den världsvida kyrkan.

Kathpress 2022-05-30

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Indiens katoliker gläder sig över påvens kungörelse att det för första gången någonsin kommer att finnas en dalit bland kyrkans kardinaler. Det är Hyderabads ärkebiskop Anthony Poola som har upptagits i kardinalskollegiet, vilket är ”en stolt stund för alla indier, oavsett vilken kast eller tro de tillhör”, förklarade Franklin Caesar Thomas som är samordnade för NCDC (National Council of Dalit Christians).

Ordet dalit är sanskrit och betyder ”som har trampats under fötter” och avser alla de samhällsgrupper som tidigare betraktades som ”oberörbara” och därför befann sig utanför kastsystemet. Enligt uppgifter från landets regering tillhör ungefär 200 miljoner människor av landets 1,3 miljarder en sådan socialt utsatt grupp. Ungefär 60 procent av Indiens 25 miljoner kristna är daliter och för de katolskt kristna utgör de 75 procent.

I söndags bekräftade ärkebiskop Poola själv för nyhetsportalen Asia News att han tillhör daliterna och menade vidare att denna utnämning innebär ”goda nyheter för alla dalit-katoliker och för hela Indiens kyrka”. Syftet med påvens beslut var enligt Poola att ”ingjuta mod” i Indiens kristna.

Sedan flera årtionden har de dalitkristna krävt att kastsystemet i kyrkan ska avskaffas och att de även ska få ett ökat inflytande. Man har under lång tid vänt sig till Vatikanen för att få ett slut på att landets biskopar nästan uteslutande tillhör de högre kasterna. För inte så länge sedan gick daliternas missnöje så långt att man hotade med att grunda en egen katolsk kyrka enligt ”dalit-rit”. Bara två av Indiens trettioen ärkebiskopar och elva av de 180 biskoparna är daliter.

Bland de tjugoen personer som i slutet av augusti kommer att upphöjas till kardinalsvärdigheten finns två indier: ärkebiskop Poola och Goa och Damans ärkebiskop Filipe Neri Ferrao. Vid sina utnämningar fokuserade påven Franciskus återigen på den växande kyrkan i Asien, bland annat utnämndes den italienske ordensmannen och biskopen Giorgio Marengo som leder en ung och ännu mycket liten i kyrka i Mongoliet. Med sina fyrtioåtta år kommer han att vara den yngste kardinalen i hela den världsvida kyrkan.

Kathpress 2022-05-30

Detta är en nyhetstext.