Intervju: Ekumeniska kommuniteten på Berget i Rättvik

Den ekumeniska kommuniteten från Berget i Rättvik var i Rom för fortbildningsdagar, och bekantade sig närmare med Rom och kyrkan. De hade även möjlighet till ett kort möte med prefekten för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, i det stora sammanhanget av samtalen med dem som lever en ”katolsk tro i Svenska kyrkan”. Vatikanradions Wilhelm Höjer talade med Bergets föreståndare Peder Bergqvist och kommunitetens mångårige ekumeniske rådgivare pater Fredrik Emanuelson OMI.

Lyssna här: RealAudioMP3

Vatikanradion, skandinaviska avdelningen 2013-10-25