Iran ”vilseleder” om de kristnas rättigheter

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Irans fortsatta negativa särbehandling av den kristna minoriteten har nyss tagits upp av FN:s människorättsråd.

I sitt tal uppmanade juristen Attieh Fard [se foto], specialist på mänskliga rättigheter, president Hassan Rohani att uppfylla sitt löfte till FN i New York om att släppa 42 kristna som man vet sitter i fängelse, samt ytterligare 45 som väntar på rättegång. Fard sade att detta var antalet kända fall, men att det verkliga antalet troligen är betydligt större; många avstår från att göra sig hörda efter hot från myndigheterna. I sin rapport den 24 september skriver hon att statens agerande bryter mot dess förpliktelser enligt nationell och internationell lag.

Minst 300 kristna har häktats under senaste treårsperioden, anklagade främst för handlingar som riskerat allmän säkerhet och för propaganda mot regimen. Många av dessa kristna har häktats under pågående möte i de små husförsamlingar där kristna möts till bön och gudstjänst.

”I och med dessa anklagelser mot de kristna har såväl regeringen som domstolarna gjort ett sakligt och juridiskt misstag, eftersom kristna samlas i hemmen och i kyrkan för att hålla gudstjänst och studera Bibeln, inte för att ombilda landets styre, och de har inget som helst politiskt syfte. Det har alltså fällts orätta domar”, sade Fard.

Hon tillade att liknande möten hållits av shiamuslimer som träffas för att be och läsa Koranen, men att dessa inte bedömts utgöra något hot mot den nationella säkerheten. Vidare sade hon att en del kristna i fängelset tvingats lyssna till Koranen och ”pressats hårt” att konvertera till islam. Många har torterats och fått sina tillgångar konfiskerade. Efter frisläppandet har de ofta fråntagits rätten till utbildning och arbete.

Enligt artikel 26 i landets grundlag har religiösa minoriteter, däribland den kristna, rätt att bilda församlingar och hålla möten. Alltså, sade Fard, är husförsamlingar fullt legitima. Många pastorer har fängslats, och även om de sedan frisläppts tvingas de till någon form av husarrest, enligt Fard. Som exempel tog hon pastor Robert Asserian, arresterad tidigare i år, som efter sin frigivning har förbjudits att tala med andra kristna.

”Somliga kyrkoledare, som visserligen inte häktats, får utstå hot från myndigheterna: om de inte slutar med sina kyrkliga aktiviteter kommer det att hända dem eller deras familjer obehagliga ting: mord, misshandel eller våldtäkt.”

Iranska staten har klart deklarerat att man håller sig till FN:s internationella överenskommelse om medborgerliga och politiska rättigheter, inklusive artikel 18, som erkänner varje människas rätt att konvertera till annan tro.

Trots detta har myndigheterna ”vid ett flertal tillfällen häktat kristna som konverterat från islam, lagt beslag på deras egendom och tvingat dem bort från arbeten eller tvingat deras arbetsgivare att säga upp dem”, sade Fard. Som exempel tog hon en lärare som arbetat inom utbildningsdepartementet i trettio år. Då det upptäcktes att han var kristen blev han avskedad.

En del kristna kvinnor har mist vårdnadsrätten för barnen efter skilsmässa från en muslimsk man, eftersom de, enligt domslut, som kristna har förverkat sina rättigheter. I ett fall sade domaren att modern kunde behålla vårdnaden av dottern om hon blev muslim. Vidare måste många kristna underkasta sig vigsel enligt muslimsk ordning och ordna muslimsk begravning för kristna familjemedlemmar.

Att myndigheterna nyligen frigav två kristna kvinnor var visserligen välkommet, sade Fard, men uppmanade till ”frigivning av alla kristna i fängelserna och aktivt försvar av deras medborgerliga rättigheter efter frisläppandet”.

Hon tog även upp stängningen av farsispråkiga kyrkor och det faktum att kristna inte bara hindras från att inbjuda icke-kristna till gudstjänsterna utan dessutom förbjuds att ta emot de icke-kristna som själva vill delta. Att regeringen kräver av kyrkorna att lämna ut uppgifter från ID-handlingar för alla sina medlemmar och att installera CCTV-kameror i kyrkorna strider helt mot artikel 23 i grundlagen, där myndigheter förbjuds att kräva uppgifter om individens trostillhörighet eller religiösa åsikter.

Fards slutsats och uppmaning blev att ”Irans muslimska regering aktivt har hindrat både kristna och allmänheten i övrigt från att delta i kristna sammanhang – församlingsmedlemskap, kyrkogång, kristen tro, kristna böcker – trots att de kristna har grundlagsfästa nationella och internationella rättigheter. Eftersom Iran nu har uttryckt att man står fast vid sina internationella förpliktelser, bör landet också vidta åtgärder för att främja och skydda dessa grundlagsfästa rättigheter”.

WorldWatchMonitor 2013-10-14

Se även här en upptagning av hennes tal i FN, upplagt på YouTube

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Irans fortsatta negativa särbehandling av den kristna minoriteten har nyss tagits upp av FN:s människorättsråd.

I sitt tal uppmanade juristen Attieh Fard [se foto], specialist på mänskliga rättigheter, president Hassan Rohani att uppfylla sitt löfte till FN i New York om att släppa 42 kristna som man vet sitter i fängelse, samt ytterligare 45 som väntar på rättegång. Fard sade att detta var antalet kända fall, men att det verkliga antalet troligen är betydligt större; många avstår från att göra sig hörda efter hot från myndigheterna. I sin rapport den 24 september skriver hon att statens agerande bryter mot dess förpliktelser enligt nationell och internationell lag.

Minst 300 kristna har häktats under senaste treårsperioden, anklagade främst för handlingar som riskerat allmän säkerhet och för propaganda mot regimen. Många av dessa kristna har häktats under pågående möte i de små husförsamlingar där kristna möts till bön och gudstjänst.

”I och med dessa anklagelser mot de kristna har såväl regeringen som domstolarna gjort ett sakligt och juridiskt misstag, eftersom kristna samlas i hemmen och i kyrkan för att hålla gudstjänst och studera Bibeln, inte för att ombilda landets styre, och de har inget som helst politiskt syfte. Det har alltså fällts orätta domar”, sade Fard.

Hon tillade att liknande möten hållits av shiamuslimer som träffas för att be och läsa Koranen, men att dessa inte bedömts utgöra något hot mot den nationella säkerheten. Vidare sade hon att en del kristna i fängelset tvingats lyssna till Koranen och ”pressats hårt” att konvertera till islam. Många har torterats och fått sina tillgångar konfiskerade. Efter frisläppandet har de ofta fråntagits rätten till utbildning och arbete.

Enligt artikel 26 i landets grundlag har religiösa minoriteter, däribland den kristna, rätt att bilda församlingar och hålla möten. Alltså, sade Fard, är husförsamlingar fullt legitima. Många pastorer har fängslats, och även om de sedan frisläppts tvingas de till någon form av husarrest, enligt Fard. Som exempel tog hon pastor Robert Asserian, arresterad tidigare i år, som efter sin frigivning har förbjudits att tala med andra kristna.

”Somliga kyrkoledare, som visserligen inte häktats, får utstå hot från myndigheterna: om de inte slutar med sina kyrkliga aktiviteter kommer det att hända dem eller deras familjer obehagliga ting: mord, misshandel eller våldtäkt.”

Iranska staten har klart deklarerat att man håller sig till FN:s internationella överenskommelse om medborgerliga och politiska rättigheter, inklusive artikel 18, som erkänner varje människas rätt att konvertera till annan tro.

Trots detta har myndigheterna ”vid ett flertal tillfällen häktat kristna som konverterat från islam, lagt beslag på deras egendom och tvingat dem bort från arbeten eller tvingat deras arbetsgivare att säga upp dem”, sade Fard. Som exempel tog hon en lärare som arbetat inom utbildningsdepartementet i trettio år. Då det upptäcktes att han var kristen blev han avskedad.

En del kristna kvinnor har mist vårdnadsrätten för barnen efter skilsmässa från en muslimsk man, eftersom de, enligt domslut, som kristna har förverkat sina rättigheter. I ett fall sade domaren att modern kunde behålla vårdnaden av dottern om hon blev muslim. Vidare måste många kristna underkasta sig vigsel enligt muslimsk ordning och ordna muslimsk begravning för kristna familjemedlemmar.

Att myndigheterna nyligen frigav två kristna kvinnor var visserligen välkommet, sade Fard, men uppmanade till ”frigivning av alla kristna i fängelserna och aktivt försvar av deras medborgerliga rättigheter efter frisläppandet”.

Hon tog även upp stängningen av farsispråkiga kyrkor och det faktum att kristna inte bara hindras från att inbjuda icke-kristna till gudstjänsterna utan dessutom förbjuds att ta emot de icke-kristna som själva vill delta. Att regeringen kräver av kyrkorna att lämna ut uppgifter från ID-handlingar för alla sina medlemmar och att installera CCTV-kameror i kyrkorna strider helt mot artikel 23 i grundlagen, där myndigheter förbjuds att kräva uppgifter om individens trostillhörighet eller religiösa åsikter.

Fards slutsats och uppmaning blev att ”Irans muslimska regering aktivt har hindrat både kristna och allmänheten i övrigt från att delta i kristna sammanhang – församlingsmedlemskap, kyrkogång, kristen tro, kristna böcker – trots att de kristna har grundlagsfästa nationella och internationella rättigheter. Eftersom Iran nu har uttryckt att man står fast vid sina internationella förpliktelser, bör landet också vidta åtgärder för att främja och skydda dessa grundlagsfästa rättigheter”.

WorldWatchMonitor 2013-10-14

Se även här en upptagning av hennes tal i FN, upplagt på YouTube