Irenaeus av Lyon kan bli kyrkofader för kyrkans enhet

Ärkebiskopen av Lyon, kardinal Philippe Barbarin, har enligt uppgifter från den franska nyhetssidan Infocatho vänt sig till påven Franciskus med en begäran om att den helige Irenaeus måtte högtidligt upphöjas till ”kyrkofader för kyrkans enhet”. Påven lär i ett brev av den 4 januari ha förklarat sig principiellt positiv, men även begärt att kardinal Barbarins förslag understödjs av de franska biskoparna och dekanerna för de teologiska fakulteterna, rapporterar stiftelsen Pro Oriente på torsdagen, enligt uppgifter på webbplatsen.

Den helige Irenaeus var biskop av Lyon (130–202). Kyrkans enhet låg honom varmt om hjärtat. Därför vädjade han hos påven om att de församlingar som firade påsk vid andra tidpunkten än kyrkan i Rom inte skulle exkommuniceras. Irenaeus var lärjunge till den helige Polykarpos av Smyrna, och förmodligen var han själv bördig från Mindre Asien. Som efterträdare till den helige Pothinus, som led martyrdöden, blev han biskop av Lyon, på sin tid den mest betydande staden i det romerska Gallien.

Irenaeus stora bekymmer var de gnostiska lärornas utbredning. Dessa läror förnekade att Guds Ord blivit människa i Jesus Kristus. Helgonet studerade noga de gnostiska lärorna, förde samtal om tron och läste outtröttligt. På grundval av sin djupa kunskap om heretikernas uppfattningar författade han verket Adversus haereses (Mot heresierna), som tillbakavisar de esoteriska uppfattningarna.

Irenaeus av Lyon ställde kyrkan i hennes ursprungliga form, universalitet och enighet mot irrlärorna, som präglas av avvikande uppfattningar och splittring. Han betonade kyrkans legitimitet genom den apostoliska successionen och genom fasthållande vid Gamla och Nya testamentet som de enda normerande skrifterna, ”Sanningens kanon”. Mot de gnostiska uppfattningarna betonade han tron på en enda Gud och Skapare, bejakandet av livet i denna värld, moralens betydelse och väntan på Kristi återkomst. Adams synd hade, menade han, upphävts genom Kristi människoblivande. Intill våra dagar är den ortodoxa kyrkans teologi starkt präglad av den helige Irenaeus uppfattningar.

I diskussionerna glömde helgonet aldrig att hans namn betyder ”den fridsamme”. I fortsättningen blev ”irenisk” ett begrepp med innebörden av fridsamhet i svåra intellektuella och politiska stridigheter. Hans verk kännetecknades av visdom, kärlek och trohet mot den apostoliska traditionen.

Kathpress 2018-01-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Ärkebiskopen av Lyon, kardinal Philippe Barbarin, har enligt uppgifter från den franska nyhetssidan Infocatho vänt sig till påven Franciskus med en begäran om att den helige Irenaeus måtte högtidligt upphöjas till ”kyrkofader för kyrkans enhet”. Påven lär i ett brev av den 4 januari ha förklarat sig principiellt positiv, men även begärt att kardinal Barbarins förslag understödjs av de franska biskoparna och dekanerna för de teologiska fakulteterna, rapporterar stiftelsen Pro Oriente på torsdagen, enligt uppgifter på webbplatsen.

Den helige Irenaeus var biskop av Lyon (130–202). Kyrkans enhet låg honom varmt om hjärtat. Därför vädjade han hos påven om att de församlingar som firade påsk vid andra tidpunkten än kyrkan i Rom inte skulle exkommuniceras. Irenaeus var lärjunge till den helige Polykarpos av Smyrna, och förmodligen var han själv bördig från Mindre Asien. Som efterträdare till den helige Pothinus, som led martyrdöden, blev han biskop av Lyon, på sin tid den mest betydande staden i det romerska Gallien.

Irenaeus stora bekymmer var de gnostiska lärornas utbredning. Dessa läror förnekade att Guds Ord blivit människa i Jesus Kristus. Helgonet studerade noga de gnostiska lärorna, förde samtal om tron och läste outtröttligt. På grundval av sin djupa kunskap om heretikernas uppfattningar författade han verket Adversus haereses (Mot heresierna), som tillbakavisar de esoteriska uppfattningarna.

Irenaeus av Lyon ställde kyrkan i hennes ursprungliga form, universalitet och enighet mot irrlärorna, som präglas av avvikande uppfattningar och splittring. Han betonade kyrkans legitimitet genom den apostoliska successionen och genom fasthållande vid Gamla och Nya testamentet som de enda normerande skrifterna, ”Sanningens kanon”. Mot de gnostiska uppfattningarna betonade han tron på en enda Gud och Skapare, bejakandet av livet i denna värld, moralens betydelse och väntan på Kristi återkomst. Adams synd hade, menade han, upphävts genom Kristi människoblivande. Intill våra dagar är den ortodoxa kyrkans teologi starkt präglad av den helige Irenaeus uppfattningar.

I diskussionerna glömde helgonet aldrig att hans namn betyder ”den fridsamme”. I fortsättningen blev ”irenisk” ett begrepp med innebörden av fridsamhet i svåra intellektuella och politiska stridigheter. Hans verk kännetecknades av visdom, kärlek och trohet mot den apostoliska traditionen.

Kathpress 2018-01-11

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)