Irland får större pluralism inom skolväsendet

Det irländska utbildningsdepartementet vill avsluta det katolska företrädet inom huvudmannaskapet för grundskolan. En expertrapport förutser en stegvis omvandling av skolor som hittills drivits i kyrklig regi till icke-konfessionella skolor, på grund av den ändrade befolkningsprofilen. Utbildningsminister Ruairi Quinn förklarade i tisdags att dominansen av konfessionella skolor i Irland har historiska rötter men att skolsystemet nu måste motsvara en ny mångfald. Landets katolska biskopar välkomnar planerna.

De områden som berörs av ändringarna är huvudsakligen de med ett stabilt invånarantal, exempelvis Dublin och andra städer. I ett första steg gäller det 250 skolor i 18 stift. Av dessa ska 50 få en ny huvudman. På orter där det endast finns några enstaka skolor och där det inte är möjligt att byta huvudman ska läroplanerna ändras för att bättre integrera andra trosriktningar. Detta berör framför allt de 1 700 skolorna på landsbygden i Irland.

Utbildningsminister Quinn sade att föräldrarnas valfrihet är hans departements ”viktigaste angelägenhet. ”Under de senaste decennierna har det irländska samhället genomgått en stor politisk, social, ekonomisk och demografisk förändring, och våra grundskolor måste återspegla detta förändrade samhälle”, menar Quinn.

Den irländska biskopskonferensen välkomnar expertrapporten. Den understryker samtidigt betydelsen av konfessionella skolor och av trosundervisningen i katolska skolor, heter det i ett pressmeddelande.

Kathpress 2012-04-12