Irlands kyrkoledning inkallad till Vatikanen. Biskop avgår.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ikväll meddelas att påven Benedictus XVI med kort varsel beslutat att inkalla hela den högsta ledningen för den katolska kyrkan på Irland till Vatikanen för överläggningar med anledning av den i slutet av november publicerade Murphy-rapporten om ett stort antal fall av sexuella övergrepp på barn förövade av katolska präster och ordensfolk. Mötet kommer att äga rum i Vatikanen redan nu på fredag den 11 december.

I mötet deltar, förutom påven och den irländske kardinalen Sean Brady av Armagh och ärkebiskopen Diarmuid Martin av Dublin, även den påvlige nuntien på Irland, ärkebiskop Giuseppe Leanza. En rad andra ledande befattningshavare inom Vatikanen deltar också i mötet, däribland chefen för Troskongregationen, kardinal William Levada. Vatikanens presstalesman jesuitpater Federico Lombardi  förklarade i ett uttalande att mötet kommer att behandla “de djupt tragiska händelserna inom kyrkan på Irland”.

Välunderrättade källor i Rom uppger att biskopen av Limerick, Donal Murray, redan idag har lämnat in sin avskedsansökan. Biskop Murray är den ende ännu i tjänst varande biskopen som uttryckligen omnämns i Murphy-rapporten. Enligt rapporten ska han under sin tid som hjälpbiskop i Dublin ha hanterat ett fall av pedofili bland sina präster på ett “oförlåtligt” sätt.
Catholic News Service 2009-12-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ikväll meddelas att påven Benedictus XVI med kort varsel beslutat att inkalla hela den högsta ledningen för den katolska kyrkan på Irland till Vatikanen för överläggningar med anledning av den i slutet av november publicerade Murphy-rapporten om ett stort antal fall av sexuella övergrepp på barn förövade av katolska präster och ordensfolk. Mötet kommer att äga rum i Vatikanen redan nu på fredag den 11 december.

I mötet deltar, förutom påven och den irländske kardinalen Sean Brady av Armagh och ärkebiskopen Diarmuid Martin av Dublin, även den påvlige nuntien på Irland, ärkebiskop Giuseppe Leanza. En rad andra ledande befattningshavare inom Vatikanen deltar också i mötet, däribland chefen för Troskongregationen, kardinal William Levada. Vatikanens presstalesman jesuitpater Federico Lombardi  förklarade i ett uttalande att mötet kommer att behandla “de djupt tragiska händelserna inom kyrkan på Irland”.

Välunderrättade källor i Rom uppger att biskopen av Limerick, Donal Murray, redan idag har lämnat in sin avskedsansökan. Biskop Murray är den ende ännu i tjänst varande biskopen som uttryckligen omnämns i Murphy-rapporten. Enligt rapporten ska han under sin tid som hjälpbiskop i Dublin ha hanterat ett fall av pedofili bland sina präster på ett “oförlåtligt” sätt.
Catholic News Service 2009-12-07