Italienska biskopar kritiska mot fortsatt gudstjänstförbud

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den italienska biskopskonferensen kritiserar det faktum att offentliga gemensamma gudstjänster även fortsättningsvis inte kommer att vara tillåtna.

Conte meddelade i söndags kväll att flera inrättningar och affärer i Italien successivt kommer att öppnas under maj, men med olika typer av begränsningar i form av krav på ansiktsmasker och antalet personer samlade på samma ställe. Men samtidigt betonade Conte att restriktionerna fortfarande gäller, när det gäller gemensamma gudstjänster. Biskopskonferensen ser i detta en icke acceptabel begränsning av friheten till religionsutövning.

Den katolska kyrkan accepterar regeringens restriktioner, men biskopskonferensen betonar att inrikesministern Luciana Lamorgese den 23 april hade ställt ”långtgående möjligheter till religionsutövning” i utsikt.

De nu gällande bestämmelserna utesluter ett ”villkorligt” mässfirande med de troendes närvaro, säger biskoparna. ”Alla måste ha klart för sig att de så viktiga insatserna för de fattiga i detta nödläge inspireras av en tro som måste kunna få sin näring vid källorna, särskilt genom det sakramentala livet”, heter det.

Premiärminister Contes kansli har meddelat att man inom några dagar kommer att försöka formulera ett beslut som innebär att de troendes deltagande vid gudstjänster så snart som möjligt blir tillåtet, ”under vidtagande av största möjliga åtgärder för att garantera säkerheten”.

Även den evangeliska kyrkan i Italien kräver rätt till fri religionsutövning, under förutsättning att alla säkerhetsföreskrifter respekteras. De små trosgemenskaperna har speciella behov, betonade ordföranden för den evangeliska kyrkan, Luca Negro, i måndags. Till exempel måste evangeliska pastorer få resa, för att kunna besöka sina församlingar. Det måste även vara möjligt för troende att resa till orter med gudstjänster.

Italiens tidigare premiärminister, Silvio Berlusconi, kritiserade under måndagen det fortsatta förbudet mot gemensamma gudstjänster.

Fri religionsutövning genom gudstjänster hör till en liberal stats fundament, betonade Berlusconi. Det är ett ”svårt misstag” att undervärdera detta faktum, och även att undervärdera den religiösa upplevelse som många människor får när de deltar i mässan och när de mottar sakramenten i de viktigaste tillfällena i livet. Att skydda dessa rättigheter måste vara en angelägenhet för troende och för icke-troende.

Berlusconi understryker att han inte har något emot en sträng nedstängning: ett dramatiskt medicinskt läge motiverar extraordinära åtgärder, som dock måste upphöra inom kort. Regeringen måste ta fasta på appellen från de italienska biskoparna och otaliga katolska lekmän och så snart som möjligt åter tillåta gudstjänstfirande, under iakttagande av säkerhetsföreskrifter.

Kathpress 2020-04-27

Detta är ett sammandrag av en nyhetstext, som i sin helhet kan läsas här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den italienska biskopskonferensen kritiserar det faktum att offentliga gemensamma gudstjänster även fortsättningsvis inte kommer att vara tillåtna.

Conte meddelade i söndags kväll att flera inrättningar och affärer i Italien successivt kommer att öppnas under maj, men med olika typer av begränsningar i form av krav på ansiktsmasker och antalet personer samlade på samma ställe. Men samtidigt betonade Conte att restriktionerna fortfarande gäller, när det gäller gemensamma gudstjänster. Biskopskonferensen ser i detta en icke acceptabel begränsning av friheten till religionsutövning.

Den katolska kyrkan accepterar regeringens restriktioner, men biskopskonferensen betonar att inrikesministern Luciana Lamorgese den 23 april hade ställt ”långtgående möjligheter till religionsutövning” i utsikt.

De nu gällande bestämmelserna utesluter ett ”villkorligt” mässfirande med de troendes närvaro, säger biskoparna. ”Alla måste ha klart för sig att de så viktiga insatserna för de fattiga i detta nödläge inspireras av en tro som måste kunna få sin näring vid källorna, särskilt genom det sakramentala livet”, heter det.

Premiärminister Contes kansli har meddelat att man inom några dagar kommer att försöka formulera ett beslut som innebär att de troendes deltagande vid gudstjänster så snart som möjligt blir tillåtet, ”under vidtagande av största möjliga åtgärder för att garantera säkerheten”.

Även den evangeliska kyrkan i Italien kräver rätt till fri religionsutövning, under förutsättning att alla säkerhetsföreskrifter respekteras. De små trosgemenskaperna har speciella behov, betonade ordföranden för den evangeliska kyrkan, Luca Negro, i måndags. Till exempel måste evangeliska pastorer få resa, för att kunna besöka sina församlingar. Det måste även vara möjligt för troende att resa till orter med gudstjänster.

Italiens tidigare premiärminister, Silvio Berlusconi, kritiserade under måndagen det fortsatta förbudet mot gemensamma gudstjänster.

Fri religionsutövning genom gudstjänster hör till en liberal stats fundament, betonade Berlusconi. Det är ett ”svårt misstag” att undervärdera detta faktum, och även att undervärdera den religiösa upplevelse som många människor får när de deltar i mässan och när de mottar sakramenten i de viktigaste tillfällena i livet. Att skydda dessa rättigheter måste vara en angelägenhet för troende och för icke-troende.

Berlusconi understryker att han inte har något emot en sträng nedstängning: ett dramatiskt medicinskt läge motiverar extraordinära åtgärder, som dock måste upphöra inom kort. Regeringen måste ta fasta på appellen från de italienska biskoparna och otaliga katolska lekmän och så snart som möjligt åter tillåta gudstjänstfirande, under iakttagande av säkerhetsföreskrifter.

Kathpress 2020-04-27

Detta är ett sammandrag av en nyhetstext, som i sin helhet kan läsas här