Jean Vaniers livsverk i centrum vid påvens onsdagsaudiens

Både under onsdagens allmänna audiens i Vatikanen och under tisdagskvällens flygning tillbaka efter resan i Balkan hyllade påven Franciskus för dennes livsverk Jean Vanier, som hade avlidit under natten till tisdagen.

Jean Vanier, år 2012.
Foto: Wikimedia commons.

Jean Vanier var en pionjär när det gällde att inkludera funktionshindrade i gemenskapen. ”Jean Vanier arbetade för de mest utsatta, för dem som allra mest ställdes åt sidan, för dem som till och med redan i moderlivet hade dömts till döden, och vars föräldrar hade utsatts för övertalningsförsök för att överge dem, sända bort dem och inte låta dem komma till världen. Men han tog emot dem och ägnade dem sitt liv. Må Jean Vanier vara en förebild för oss alla, må han hjälpa oss från himlen”, sade påven när han hälsade de franska pilgrimerna på Petersplatsen.

Vanier avled 90 år gammal i en cancersjukdom i sin Arken-stiftelse (L’Arche) i Paris. På återresan från Skopje till Rom sade påven, att Vanier visste hur man lever kristendom, i det att han tog emot människor som hade marginaliserats i samhället. Sedan en tid hade han känt till Vaniers sjukdom, berättade påven. För någon vecka sedan hade han ringt upp Vaniers syster, för att höra hur det stod till med honom. Idag vill han helt enkelt tacka honom, men även tacka Gud, för att han har skänkt mänskligheten sådana människor.

Vanier, som föddes den 10 september 1928 i Genève och hade varit kanadensisk marinofficer, grundade år 1964 den första Arken-gemenskapen i byn Trosly-Breuil norr om Paris. I dag finns det ungefär 150 L’Arches runtom i världen, med cirka 5 000 medlemmar i 35 länder. Vanier tillbringade sina sista levnadsår i Trosly-Breuil. Den 16 maj kommer han även att gravsättas där.

I huvudanförandet vid den allmänna audiensen påminde påven Franciskus om sin tre dagar långa resa till Nordmakedonien och Bulgarien, varifrån han återkom på tisdagskvällen. Han prisade än en gång särskilt makedoniernas insatser i samband med flyktingmottaganden under åren 2015 och 2016. Vidare påminde han om sitt möte med ledningen för den bulgarisk-ortodoxa kyrkan.

Visserligen följde med så många migranter ”naturligtvis problem”, men befolkningen i Nordmakedonien hade haft ”ett stort hjärta” och klarat av mycket när man tog emot och tog hand om flyktingarna. För detta bad påven skarorna på Petersplatsen om en särskild applåd.

Vidare gjorde den ömhet intryck på honom, som Moder Teresa-systrarna i Skopje visade de hjälpbehövande. Utan sådan ömhet och kärlek skulle sociala insatser snabbt bli ”hårda och krassa”.

Vid sitt möte med den bulgariske patriarken Neofytos och den ortodoxa kyrkans synod, påminde han om att ”vår kallelse och vårt uppdrag är att vara tecken och verktyg för enhet”. Detta lyckas med den helige Andes hjälp, ”om vi lyfter fram det som förenas oss, framför det som har splittrat oss och ännu splittrar oss”, sade Franciskus. Vid slutet av den allmänna audiensen bad påven de församlade människorna att med honom be Ave Maria för de länder som han hade besökt.

Kathpress 2019-05-08