Jesuiter i USA: Coronakrisen försämrar läget för asylsökande från Mexiko

Situationen för tiotusentals flyktingar vid Mexikos gräns mot USA har på grund av pandemin starkt försämrats. Myndigheterna är knappast i stånd att i tillräcklig utsträckning ta hand om dem som väntar på att få sina asylansökningar prövade i USA, enligt Jesuitordens flyktingtjänst i USA (JRS).

Enligt JRS har USA sedan mitten av mars skickat tillbaka mer än 20 000 migranter till Mexiko utan att ha gett dem möjlighet att lämna en asylansökan. Ytterligare 64 000 människor som hittills kommit till USA:s sydgräns kan följaktligen inte resa in i USA. Grundorsaken är den amerikanska regeringens omstridda migrationspolitik. Det betyder att de asylsökande tvingas vänta tills deras ansökningar hinner behandlas av myndigheterna.

Coronakrisen fördröjer den redan i och för sig utdragna juridiska bedömningen av ansökningar enär många domstolar under de senaste veckorna endast delvis, eller inte alls kunnat arbeta. Gränsskyddsmyndigheten har kungjort att domstolsutlåtandet för asylansökningar måste flyttas fram en månad.

Detta är det senaste steget av president Trump att inskränka tillgången till asyl enligt Jesuitordens flyktingtjänst. Hanteringen av flyktingar har ingenting att göra med hälsoskydd. Pandemin används enbart för att rättfärdiga stängningen av gränsen, som Trump satt som mål för sin valkampanj.

Kathpress 2020-05-28

Detta är en nyhetstext.