Jesuiternas ledning kräver systemskifte i Venezuela

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jesuitordens generalföreståndare, Arturo Sosa, kräver ett systemskifte i Venezuela. Det ekonomiska läget är ”verkligt kritiskt”, och människornas vardag blir allt svårare, sade han i måndags inför internationella journalister. Den venezolanska ordensmannen kritiserade till exempel ett ”systematisk kränkande av mänskliga rättigheter” och beklagade bristen på ”trovärdigt rättssystem” i hans hemland. Utan internationellt stöd kan folket inte komma på benen igen.

Arturo Sosa, Jesuitordens generalföreståndare.

”I en situation av detta slag krävs det inte bara ett regeringsskifte, utan ett systemskifte”, betonade han. Det hittillsvarande systemet har misslyckats och är inte i stånd att stötta befolkningen. Det behövs ett system som tjänar folkets bästa, enligt jesuitordens ordensgeneral. Sosa krävde vidare fria och demokratiska val.

”Det är inte någon utopi. I det venezolanska folket finns det en demokratisk kultur, som inte har glömts och som inte får glömmas bort”, menade Sosa. Det finns många intressen och beväpnade krafter. Men våld är dock inte någon lösning.

Sedan tre år upplever Venezuela inre spänningar och massflykt. Mer än två miljoner människor har lämnat landet. Den katolska kyrkan, särskilt Caritas, engagerar sig i att dela ut livsmedel, mediciner och medicinsk utrustning. Venezuelas biskopar uppmanade senast i mitten av juli president Nicolás Maduro att avgå och vädjade till armén att den måtte upphöra med att ”ägna sig åt förföljelse och tortyr”.

Kathpress 2019-09-16

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jesuitordens generalföreståndare, Arturo Sosa, kräver ett systemskifte i Venezuela. Det ekonomiska läget är ”verkligt kritiskt”, och människornas vardag blir allt svårare, sade han i måndags inför internationella journalister. Den venezolanska ordensmannen kritiserade till exempel ett ”systematisk kränkande av mänskliga rättigheter” och beklagade bristen på ”trovärdigt rättssystem” i hans hemland. Utan internationellt stöd kan folket inte komma på benen igen.

Arturo Sosa, Jesuitordens generalföreståndare.

”I en situation av detta slag krävs det inte bara ett regeringsskifte, utan ett systemskifte”, betonade han. Det hittillsvarande systemet har misslyckats och är inte i stånd att stötta befolkningen. Det behövs ett system som tjänar folkets bästa, enligt jesuitordens ordensgeneral. Sosa krävde vidare fria och demokratiska val.

”Det är inte någon utopi. I det venezolanska folket finns det en demokratisk kultur, som inte har glömts och som inte får glömmas bort”, menade Sosa. Det finns många intressen och beväpnade krafter. Men våld är dock inte någon lösning.

Sedan tre år upplever Venezuela inre spänningar och massflykt. Mer än två miljoner människor har lämnat landet. Den katolska kyrkan, särskilt Caritas, engagerar sig i att dela ut livsmedel, mediciner och medicinsk utrustning. Venezuelas biskopar uppmanade senast i mitten av juli president Nicolás Maduro att avgå och vädjade till armén att den måtte upphöra med att ”ägna sig åt förföljelse och tortyr”.

Kathpress 2019-09-16

Detta är en nyhetstext.