Johannes Paulus II:s så kallade hemliga brev

John_Paul_II_1980_croppedav MIKAEL SCHINK
Man kan fråga sig hur man ska ställa sig till BBC:s program om Johannes Paulus II:s så kallade hemliga brev (programmet finns via denna länk, som dock eventuellt endast är tillgängligt i Storbritannien). BBC-journalisten Edward Stourton har tagit del av korrespondensen mellan Johannes Paulus II och den polska filosofen Anna-Teresa Tymieniecka. I programmet som visades i går görs gällande att de hade en intim vänskapsrelation som varade i över trettio år men att det inte finns något som tyder på att celibatlöftet brutits. Kyrkohistorikern Eamon Duffy kallar det för århundradets scoop (toppnyhet), och det antyds även att vänskapsrelationen ska ha mörkats.

Tymieniecka var polsk en filosof och expert på Edmund Husserl som emigrerade till USA på 1950-talet, där hon gifte sig med Harvardekonomen Hendrik Houthakker. Hon tog kontakt med den dåvarande ärkebiskopen i Krakow, Karol Wojtyla, 1973 på grund av en av hans böcker. Vänskapsrelationen tog fart när hon året därpå besökte honom i Polen. De började arbeta på en ny version av hans bok The Acting Person och kom varandra närmare både intellektuellt och personligt.

Korrespondensen dem emellan består av flera hundra brev, men Stourton har bara fått ta del av Johannes Paulus II:s brev till Anna-Teresa, även om BBC menar att det finns skäl att tro att även Tymienieckas brev finns på polska nationalbiblioteket. Stourton spekulerar att vissa av hennes brev måste varit vad som måste betecknas som kärleksbrev. Det ska tydligt framgå att Johannes Paulus II kämpade med att hålla en kristen balans i vänskapen.

Anna-Teresa och Johannes Paulus II semestrade tillsammans med andra vänner flera gånger. Påven gav henne sitt karmelitiska skapularium som han hade fått av sin far före hans död, vilket tyder på en mycket nära relation.

När han blev påve försökte Tymieniecka publicera boken de arbetat på tillsammans, men Vatikanen förhindrade publiceringen på rättslig väg med hänvisning till att hon hade tagit sig för stora friheter och ändrat för mycket i texten, en kontrovers som varit allmänt känd sedan tidigare.

BBC menar att Anna-Teresa kände sig sårad på grund av att Johannes Paulus II inte stod upp för henne i denna situation och att relationen därför svalnade av. Den upptogs igen när Johannes Paulus II blev skjuten 1981, då hon var en av de första som fick besöka honom.

Tymieniecka sålde breven till det polska nationalbiblioteket 2008 för ett sjusiffrigt belopp, vilket gav upphov till upprörda reaktioner i Vatikanen. Detta var mitt under helgonförklaringsprocessen, men BBC gör gällande att de inte kan bekräfta att kongregationen för helgonförklaringsprocesser fick ta del av breven. Eamon Duffy spekulerar att det i så fall hade fördröjt helgonförklaringen.

Förutom att Johannes Paulus II skulle haft ett slags kärleksrelation med Tymieniecka gör programmet en del andra kontroversiella bedömningar, som exempelvis att det har förekommit mörkläggning, att hälften av breven fortfarande hålls hemliga och att det skulle finnas en diskrepans mellan Johannes Paulus II traditionella syn på äktenskap och sexualitet och hans relation med Tymieniecka.

Det polska nationalbiblioteket menar att ”de uttalanden som gjorts i media inte har någon grund i innehållet i Johannes Paulus II:s brev till Anna-Teresa Tymieniecka” (läs mer i The Tablet här). Efter att ha sett programmet och läst en del kommentarer måste jag medge att det är svårt att dra några mer långtgående slutsatser annat än att det förekommit en nära vänskap.

Johannes Paulus II var en mycket social och utåtriktad människa som hade många nära vänskaper, till exempel med psykologen Wanda Poltawska, som tills nu ofta ansetts vara hans närmaste kvinnliga vän. De hade en intensiv brevutveckling och hon anses i allmänhet ha haft ett stort inflytande på hans tänkande.

Det måste också sägas att förälskelse och kärlek är något normalt, även för religiösa systrar, bröder och präster som har avgett celibatslöften. Det vore väl snarare märkligt om någon inte skulle ha upplevt hur det är att vara kär. Frågan är inte om man blir kär eller inte utan hur man i så fall hanterar det. Det är möjligt att Johannes Paulus II, som en av kommentatorerna i programmet säger, inte borde ha fortsatt relationen. Å andra sidan är det svårt att göra bedömningar med tanke på hur lite information som faktiskt gjorts tillgänglig.

Hur ska man ställa sig till BBC:s program? Det som kan konstateras är att de hittills okända breven visar på en nära vänskapsrelation och beskriver en personlig och mer mänsklig sida av den tidigare påven än det som hittills varit tillgängligt.

Mikael Schink S.J. 2016-02-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

John_Paul_II_1980_croppedav MIKAEL SCHINK
Man kan fråga sig hur man ska ställa sig till BBC:s program om Johannes Paulus II:s så kallade hemliga brev (programmet finns via denna länk, som dock eventuellt endast är tillgängligt i Storbritannien). BBC-journalisten Edward Stourton har tagit del av korrespondensen mellan Johannes Paulus II och den polska filosofen Anna-Teresa Tymieniecka. I programmet som visades i går görs gällande att de hade en intim vänskapsrelation som varade i över trettio år men att det inte finns något som tyder på att celibatlöftet brutits. Kyrkohistorikern Eamon Duffy kallar det för århundradets scoop (toppnyhet), och det antyds även att vänskapsrelationen ska ha mörkats.

Tymieniecka var polsk en filosof och expert på Edmund Husserl som emigrerade till USA på 1950-talet, där hon gifte sig med Harvardekonomen Hendrik Houthakker. Hon tog kontakt med den dåvarande ärkebiskopen i Krakow, Karol Wojtyla, 1973 på grund av en av hans böcker. Vänskapsrelationen tog fart när hon året därpå besökte honom i Polen. De började arbeta på en ny version av hans bok The Acting Person och kom varandra närmare både intellektuellt och personligt.

Korrespondensen dem emellan består av flera hundra brev, men Stourton har bara fått ta del av Johannes Paulus II:s brev till Anna-Teresa, även om BBC menar att det finns skäl att tro att även Tymienieckas brev finns på polska nationalbiblioteket. Stourton spekulerar att vissa av hennes brev måste varit vad som måste betecknas som kärleksbrev. Det ska tydligt framgå att Johannes Paulus II kämpade med att hålla en kristen balans i vänskapen.

Anna-Teresa och Johannes Paulus II semestrade tillsammans med andra vänner flera gånger. Påven gav henne sitt karmelitiska skapularium som han hade fått av sin far före hans död, vilket tyder på en mycket nära relation.

När han blev påve försökte Tymieniecka publicera boken de arbetat på tillsammans, men Vatikanen förhindrade publiceringen på rättslig väg med hänvisning till att hon hade tagit sig för stora friheter och ändrat för mycket i texten, en kontrovers som varit allmänt känd sedan tidigare.

BBC menar att Anna-Teresa kände sig sårad på grund av att Johannes Paulus II inte stod upp för henne i denna situation och att relationen därför svalnade av. Den upptogs igen när Johannes Paulus II blev skjuten 1981, då hon var en av de första som fick besöka honom.

Tymieniecka sålde breven till det polska nationalbiblioteket 2008 för ett sjusiffrigt belopp, vilket gav upphov till upprörda reaktioner i Vatikanen. Detta var mitt under helgonförklaringsprocessen, men BBC gör gällande att de inte kan bekräfta att kongregationen för helgonförklaringsprocesser fick ta del av breven. Eamon Duffy spekulerar att det i så fall hade fördröjt helgonförklaringen.

Förutom att Johannes Paulus II skulle haft ett slags kärleksrelation med Tymieniecka gör programmet en del andra kontroversiella bedömningar, som exempelvis att det har förekommit mörkläggning, att hälften av breven fortfarande hålls hemliga och att det skulle finnas en diskrepans mellan Johannes Paulus II traditionella syn på äktenskap och sexualitet och hans relation med Tymieniecka.

Det polska nationalbiblioteket menar att ”de uttalanden som gjorts i media inte har någon grund i innehållet i Johannes Paulus II:s brev till Anna-Teresa Tymieniecka” (läs mer i The Tablet här). Efter att ha sett programmet och läst en del kommentarer måste jag medge att det är svårt att dra några mer långtgående slutsatser annat än att det förekommit en nära vänskap.

Johannes Paulus II var en mycket social och utåtriktad människa som hade många nära vänskaper, till exempel med psykologen Wanda Poltawska, som tills nu ofta ansetts vara hans närmaste kvinnliga vän. De hade en intensiv brevutveckling och hon anses i allmänhet ha haft ett stort inflytande på hans tänkande.

Det måste också sägas att förälskelse och kärlek är något normalt, även för religiösa systrar, bröder och präster som har avgett celibatslöften. Det vore väl snarare märkligt om någon inte skulle ha upplevt hur det är att vara kär. Frågan är inte om man blir kär eller inte utan hur man i så fall hanterar det. Det är möjligt att Johannes Paulus II, som en av kommentatorerna i programmet säger, inte borde ha fortsatt relationen. Å andra sidan är det svårt att göra bedömningar med tanke på hur lite information som faktiskt gjorts tillgänglig.

Hur ska man ställa sig till BBC:s program? Det som kan konstateras är att de hittills okända breven visar på en nära vänskapsrelation och beskriver en personlig och mer mänsklig sida av den tidigare påven än det som hittills varit tillgängligt.

Mikael Schink S.J. 2016-02-16