Jordfästning av broder Wilfrid Stinissen i dag

Jordfästningen av karmelitbroder Wilfrid Stinissen äger rum i dag kl. 14.00 i Lunds domkyrka. I hans bok I dag är Guds dag finner vi för den 19 december en reflektion som speglar och sammanfattar broder Wilfrids liv och författarskap.

Ordet föds i tystnad

Av Maria kan vi lära oss var den sanna glädjen står att finna. Marias
glädje har sitt ursprung i att hon stilla och tyst har lyssnat till Guds
ord. Marias tystnad är ingen tom tystnad. Hennes tystnad är alltid
relaterad till Ordet. Hon är tyst därför att hon lyssnar. Hur skulle
vi kunna lyssna om vi själva talar oavbrutet? Hur skulle gud kunna
göra sig förstådd om vi gör en massa oväsen?

Johannes av Korset skriver: ”Ett ord har Fadern talat, och det
var hans Son, och det uttalar han alltjämt i evig tystnad, och det är
i tystnad som det måste höras av själen.” Liksom Fadern talar sitt
ord i tystnad, så föder Maria Ordet i tystnad. Det är otänkbart att
hon skulle kunnat föda Ordet om hon haft en bullrig själ. Substan-
tiella ord föds alltid ur tystnad. ”När djup tystnad behärskade allt
och natten hade nått halvvägs i sitt snabba lopp, svingade sig ditt
allsmäktiga ord från kungatronen i himlen ned” (Vis 18:14–15).

Före bebådelsen lyssnade Maria till Guds ord som förelästes i
synagogan. Efter bebådelsen lyssnar hon på ett helt nytt sätt. Hon
bär Ordet inom sig, det Ord som sammanfattar alla Guds ord. Hur
uppmärksamt lyssnar hon inte till honom!

På något sätt var det Marias intensiva lyssnande som tillät Ordet
att bli kött i henne.

Något liknande kan ske med oss. Ordet kan födas även av oss,
men bara om vi älskar tystnaden och lyssnar så som Maria.

(Wilfrid Stinissen, I dag är Guds dag, Libris förlag, 1994, ”19 december Ordet föds i tystnad”, s. 399)

Red. 2013-12-19