Judehat fördöms i asyldebatt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De tyska katolikernas centralkommitté (ZdK) påbörjade en tvådagars fullförsamling i Berlin på fredagen den 24 november. Ordföranden i lekmannagruppen, Irme Stetter-Karp, fördömde i sitt socialpolitiskt präglade anförande den tilltagande demokrati- och människofientligheten, enligt den katolska nyhetsbyrån KNA. Hon skämdes över den ”outhärdliga antisemitism” som nu breder ut sig under täckmanteln som Israelhat och utgör ett konkret hot mot judinnor och judar i Tyskland.

Under applåder sade hon: ”Jag vill nu ännu en gång med all tydlighet betona, att högerextremt, antisemitiskt och människofientligt tankegods aldrig kan vara katolskt”. Därtill erkände hon att man med sådana uttalanden inte bara skaffar sig vänner, med blicken riktad mot den kommande katolikdagen i Thüringen.

Stetter-Karp kritiserade hur den politiska debatten utvecklats beträffande temat migration: ”Vi upplever just hur temat migration behärskar den politiska debatten, och hur hets mot flyktingar först tar form i retoriken, så att en politik präglad av avgränsning och avskräckning uppstår, vilket är oroväckande. Det visar den växande anslutningen till populistiska partier som AfD (Alternativ für Deutschland). Åter betonade hon att AfD-anslutna medlemmar inte hör hemma i ZdK.

”Till den mest högljudda debatten i Tyskland och Europa hör utan tvivel den hämmande striden on asyl. Denna diskurskultur är ovärdig och förstörande” konstaterade ordföranden i ZdK:s lekmannagrupp. Förbundsdagen och förbundsländerna har genom den senaste asylkompromissen skapat en avskräckningsprincip som inte bara handlar om pengar utan om integration. Den nya åtstramningen av familjeåterförening för subsidiärt skyddsberättigade är problematisk.

Med blicken riktad mot kriget i Mellanöstern betonade Stetter-Karp. ”Vi står på judinnornas och judarnas sida. De är hotade som kollektiv. För ZdK är det också en angelägenhet att peka på den dramatiska situationen med tusentals dödade i Gazaremsan. ”Här är humanitär hjälp mer än tvingande nödvändig.”

På samma gång manade hon att inte förlora andra krig och konflikthärdar ur blickfånget, exempelvis Ukraina. ”Vi får inte vänja oss vid detta förhärjande ställningskrig. Inte heller får vi glömma hur prekär situationen även är i Syrien och Afghanistan.”

Kathpress 2023-11-24

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De tyska katolikernas centralkommitté (ZdK) påbörjade en tvådagars fullförsamling i Berlin på fredagen den 24 november. Ordföranden i lekmannagruppen, Irme Stetter-Karp, fördömde i sitt socialpolitiskt präglade anförande den tilltagande demokrati- och människofientligheten, enligt den katolska nyhetsbyrån KNA. Hon skämdes över den ”outhärdliga antisemitism” som nu breder ut sig under täckmanteln som Israelhat och utgör ett konkret hot mot judinnor och judar i Tyskland.

Under applåder sade hon: ”Jag vill nu ännu en gång med all tydlighet betona, att högerextremt, antisemitiskt och människofientligt tankegods aldrig kan vara katolskt”. Därtill erkände hon att man med sådana uttalanden inte bara skaffar sig vänner, med blicken riktad mot den kommande katolikdagen i Thüringen.

Stetter-Karp kritiserade hur den politiska debatten utvecklats beträffande temat migration: ”Vi upplever just hur temat migration behärskar den politiska debatten, och hur hets mot flyktingar först tar form i retoriken, så att en politik präglad av avgränsning och avskräckning uppstår, vilket är oroväckande. Det visar den växande anslutningen till populistiska partier som AfD (Alternativ für Deutschland). Åter betonade hon att AfD-anslutna medlemmar inte hör hemma i ZdK.

”Till den mest högljudda debatten i Tyskland och Europa hör utan tvivel den hämmande striden on asyl. Denna diskurskultur är ovärdig och förstörande” konstaterade ordföranden i ZdK:s lekmannagrupp. Förbundsdagen och förbundsländerna har genom den senaste asylkompromissen skapat en avskräckningsprincip som inte bara handlar om pengar utan om integration. Den nya åtstramningen av familjeåterförening för subsidiärt skyddsberättigade är problematisk.

Med blicken riktad mot kriget i Mellanöstern betonade Stetter-Karp. ”Vi står på judinnornas och judarnas sida. De är hotade som kollektiv. För ZdK är det också en angelägenhet att peka på den dramatiska situationen med tusentals dödade i Gazaremsan. ”Här är humanitär hjälp mer än tvingande nödvändig.”

På samma gång manade hon att inte förlora andra krig och konflikthärdar ur blickfånget, exempelvis Ukraina. ”Vi får inte vänja oss vid detta förhärjande ställningskrig. Inte heller får vi glömma hur prekär situationen även är i Syrien och Afghanistan.”

Kathpress 2023-11-24

Detta är en nyhetstext.