Julförbud i Istanbul kritiseras

Den ställföreträdande ordföranden i CDU/CSU:s förbundsdagsgrupp Franz Josef Jung, har kritiserat ”julförbudet” vid en av Tyskland understödd skola i Istanbul. ”Om förbundsrepubliken Tyskland finansierar lärarna vid denna skola, då kan Tyskland också bestämma innehållet i undervisningen”, sade Jung i Berlin i söndags. ”Julen hör oskiljaktigt till den tyska och kristna kulturen”. Ett förbud att fira denna högtid är mot den bakgrunden ”fullkomligt oacceptabelt”.

Enligt medieuppgifter under veckoslutet handlar det om skolan Lisesi i Istanbul, ett statligt turkiskt gymnasium, där 25 från Tyskland utsända lärare undervisar. Skolan åtnjuter i Turkiet ett mycket gott anseende. Enligt en e-post till det tyskspråkiga lärarkollegiet har den turkiska skolledningen beslutat, ”att hädanefter skall det inte längre undervisas om jultraditioner och om den kristna högtiden, var sig i ord eller sång”.

Kathpress 2016-12-18