Kanadas biskopskonferens ber om förlåtelse

Den franska tidningen La Croix rapporterar hur Kanadas katolska biskopar formellt har bett landets urinvånare om förlåtelse ”utan förbehåll” och med ”djup ånger” för de övergrepp som begåtts mot dem i vissa av de internatskolor som de tvingades gå i. Den kanadensiska biskopskonferensen medgav i sitt officiella uttalande den 24 september även att man systematiskt har försökt undertrycka urbefolkningens språk, kultur och spiritualitet. RoseAnne Archibald, som är ordförande i en av urinvånarnas viktigaste officiella sammanslutningar, välkomnade dessa ”förbehållslösa ursäkter”, men ville samtidigt inte hylla kyrkan för dessa framsteg förrän påven själv besöker landet.

Med början kring 1830 skickades barn till Kanadas urinvånare bort från sina familjer till internatskolor där de skulle få en ny religion och dessutom assimileras. Totalt gick ungefär 150 000 barn i dessa skolor, vars byggnader ofta var i dåligt skick och där eleverna utsattes för en mängd olika sjukdomar. Den 28 maj i år uppdagades en mängd gravar vid en av dessa nedlagda skolor i staden Kamloops. Man fann sammantaget 215 kroppar, vilket föranledde påven Franciskus att i ett uttalande uttrycka sin smärta och solidaritet. Enligt Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (Nationellt centrum för sanning och försoning) dog minst 3 200 barn och unga inom detta skolsystem.

Ursäkter har redan sedan tidigare framförts av den anglikanska kyrkan som drev en liten del av dessa skolor, tillika med andra mindre samfund. Fram tills nu har dock den kanadensiska biskopskonferensen visat sig ovillig att framföra någon ursäkt. Man har i stället hänvisat till varje stifts enskilda ansvar. Under sommaren gick emellertid landets premiärminister Justin Trudeau ut offentligt och pressade biskopskonferensen att ”visa ledarskap” och framföra sina ursäkter.

La Croix frågar sig slutligen om även påven Franciskus kommer att följa den kanadensiska biskopskonferensen i spåren, vilket är vad urinvånarnas ledare hoppas på. Den 17 till 20 december kommer tre delegationer att besöka påven i Vatikanen i detta ärende. Även överlevande från själva skolorna kommer att delta.

Red. 2021-09-29

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix av den 25 september. Originalet återfinns i sin helhet här