Kardinal backar upp homosexuell förtroendevald

Den österrikiske kardinalen Christoph Schönborn, ärkebiskop i Wien, har väckt inomkyrkligt rabalder genom att ge sitt stöd till en homosexuell man som har valts till ett kyrkligt förtroendeuppdrag.

Enligt katolsk uppfattning får personer med homosexuell läggning inte diskrimineras, men däremot betraktas utlevd homosexualitet som moraliskt fel. Det är därför anmärkningsvärt att kardinal Schönborn nu går ut och stöder valet av en öppet homosexuellt praktiserande man till en kyrklig förtroendepost.

Det rör sig om en 26-årig katolsk man som lever i ett registrerat partnerskap med en annan man i den österrikiska orten Stützenhofen. Nu i helgen vad det dags att välja ett nytt kyrkoråd i församlingen och när valsedlarna räknats fann man att den 26-årige Florian Stangl valts in i kyrkorådet, trots att han lever öppet homosexuellt och trots att församlingens kyrkoherde bett honom att inte kandidera i valet till kyrkorådet på grund av detta.

När valresultatet blev känt vände sig församlingen till ärkebiskopen i Wien, kardinal Schönborn, för att få anvisningar om hur man skulle hantera den uppkomna situationen. Schönborn inbjöd då den nyvalde Stangl och hans partner till en lunch och diskuterade frågan tillsammans med dem. Resultatet blev att Schönborn svarade församlingen i Stützenhofen att man borde acceptera valet av Stangl till ledamot i kyrkorådet.

I en intervju i österrikisk tv förklarade kardinalen sitt ställningstagande så här: ”Jag tar på mig ansvaret för detta beslut. Stangl är anställd av den kyrkliga biståndsorganisationen Caritas och hans personliga engagemang övertygar mig. Jag förstår mycket väl att folk har röstat på honom, för han är en imponerande person. Jag känner förstås till att detta strider mot reglerna, så vi har ett problem. Men jag tror faktiskt att denne unge man är på rätt plats och jag ger honom mitt stöd.”

Kathpress 2012-04-02

Se här https://tvthek.orf.at/programs/1273-Pressestunde  intervjun med kardinal Schönborn, som sändes i österrikisk tv i på palmsöndagen.