Kardinal Dolan uppmanar biskoparna i USA till omvändelse

Kardinal Timothy M. Dolan i New York, ordförande i amerikanska biskopskonferensen, uppmanade sin bröder biskoparna att genomgå en personlig omvändelse och förnyelse. Det gjorde han i sitt tal vid öppningen av generalförsamlingen i Baltimore som pågår 12–15 november.

Ett kännetecken för denna förnyelse är botens sakrament, sade kardinal Dolan. ”Detta är sakramentet för den nya evangelisationen, som påven Benedictus XVI påminner oss:  ”Vi kan inte tala om det nya evangelisationen utan uppriktig önska omvändelse för oss själva”, sade kardinal Dolan i sitt anförande. ”Jag vet att jag riskerar kritik, jag kan höra den redan: ”Med alla kontroverser och brådskande frågor för kyrkan just nu, talade Dolan om hjärtats omvändelse genom botens sakrament. Kan du fatta det? Till vilket jag svarar: Du borde förstå, First things first!”

Kardinal Dolan sade även : ”Vi kan inte engagera en kultur om vi inte låter Honom (Jesus) först engagera oss, vi kan inte ha en dialog med andra om vi inte först dialog med Honom, och vi kan inte utmana andra om vi först låter honom utmana oss”.

Han poängterade att under den senaste serien av ”ad limina” besök med påven Benedictus XVI sade påven till biskoparna: ”Som med alla andliga kriser, oavsett om det gäller individer eller samhällen, vet vi att det ultimata svaret bara kan födas ur ett sökande, kritisk och fortgående självutvärdering och omvändelse i ljuset av Kristi sanning”.

Bikten ”för oss sakramentalt i kontakt med Jesus, som kallar oss till hjärtats omvändelse, och tillåter oss att besvara hans inbjudan till omvändelse, en omvändelse inifrån som sedan kan förändra världen utåt” sade kardinal Dolan och vidare att
”Ironiskt nog har, trots uppmaningen av Andra Vatikankonciliet, en förnyelse av botens sakrament snarare blivit nära ett försvinnande istället”.

”Vi behöver botens sakrament, eftersom vi är djupt ledsna för våra fel och våra synder vilka kan vara allvarliga hinder för den nya evangelisationen Men vi står sedan förlåtna, beslutna att återvända till det arbete som anförtrotts oss: Som predikanter av evangeliets nåd”.

Ärkebiskop Carlo Maria Vigano, Vatikanens nuntie i USA, gav ett eko från kardinal Dolans uppmaning i sitt eget anförande till de amerikanska biskoparna omedelbart efter kardinalens. Han konstaterade att vissa präster som ”genom sin svagheter har fört stor smärta till andra”, ärkebiskop Vigano påminde biskoparna att ”Vi måste ständigt genomgå omvändelse  själva /…/ så att folk behåller sin tro och sitt förtroende för oss”.

Förkortad version av Cardinal challenges bishops to undergo their own conversion, renewal //CNS

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Timothy M. Dolan i New York, ordförande i amerikanska biskopskonferensen, uppmanade sin bröder biskoparna att genomgå en personlig omvändelse och förnyelse. Det gjorde han i sitt tal vid öppningen av generalförsamlingen i Baltimore som pågår 12–15 november.

Ett kännetecken för denna förnyelse är botens sakrament, sade kardinal Dolan. ”Detta är sakramentet för den nya evangelisationen, som påven Benedictus XVI påminner oss:  ”Vi kan inte tala om det nya evangelisationen utan uppriktig önska omvändelse för oss själva”, sade kardinal Dolan i sitt anförande. ”Jag vet att jag riskerar kritik, jag kan höra den redan: ”Med alla kontroverser och brådskande frågor för kyrkan just nu, talade Dolan om hjärtats omvändelse genom botens sakrament. Kan du fatta det? Till vilket jag svarar: Du borde förstå, First things first!”

Kardinal Dolan sade även : ”Vi kan inte engagera en kultur om vi inte låter Honom (Jesus) först engagera oss, vi kan inte ha en dialog med andra om vi inte först dialog med Honom, och vi kan inte utmana andra om vi först låter honom utmana oss”.

Han poängterade att under den senaste serien av ”ad limina” besök med påven Benedictus XVI sade påven till biskoparna: ”Som med alla andliga kriser, oavsett om det gäller individer eller samhällen, vet vi att det ultimata svaret bara kan födas ur ett sökande, kritisk och fortgående självutvärdering och omvändelse i ljuset av Kristi sanning”.

Bikten ”för oss sakramentalt i kontakt med Jesus, som kallar oss till hjärtats omvändelse, och tillåter oss att besvara hans inbjudan till omvändelse, en omvändelse inifrån som sedan kan förändra världen utåt” sade kardinal Dolan och vidare att
”Ironiskt nog har, trots uppmaningen av Andra Vatikankonciliet, en förnyelse av botens sakrament snarare blivit nära ett försvinnande istället”.

”Vi behöver botens sakrament, eftersom vi är djupt ledsna för våra fel och våra synder vilka kan vara allvarliga hinder för den nya evangelisationen Men vi står sedan förlåtna, beslutna att återvända till det arbete som anförtrotts oss: Som predikanter av evangeliets nåd”.

Ärkebiskop Carlo Maria Vigano, Vatikanens nuntie i USA, gav ett eko från kardinal Dolans uppmaning i sitt eget anförande till de amerikanska biskoparna omedelbart efter kardinalens. Han konstaterade att vissa präster som ”genom sin svagheter har fört stor smärta till andra”, ärkebiskop Vigano påminde biskoparna att ”Vi måste ständigt genomgå omvändelse  själva /…/ så att folk behåller sin tro och sitt förtroende för oss”.

Förkortad version av Cardinal challenges bishops to undergo their own conversion, renewal //CNS