Kardinal Erdö: eukaristisk världskongress ett hoppets tecken

För en och en halv vecka sedan besökte påven Franciskus Budapest för att avsluta den eukaristiska världskongressen. Ungerns primas, kardinal Peter Erdö, sammanfattar i positiva ordalag denna för kyrkan så positiva tilldragelse: ”Gud verkar här i världen.” Detta var budskapet som kongressen med stor tydlighet skickade ut, förklarade kardinalen vid ett möte i torsdags enligt Magyar Kurir.

”Ett budskap om förnyelse, hopp och en ny början efter pandemins svåra månader utgick från erfarenheten av gemenskap med de fattiga, den överväldigande kraften i konst, vetenskap, musik och trons vittnesbörd, exemplen på hänförelse hos så många nationaliteter och troende från skilda kontinenter”, framhöll kardinalen i en tacksägelsebön som publicerades i samband med världskongressen.

I sällskap med hjälpbiskopen Gabor Mohos, chef för den lokala organisation som förberedde kongressen, hölls en pressträff. Budapests ärkebiskop Erdö tackade även alla de människor som hjälpt till att genomföra detta stora evenemang; påven Franciskus hade enligt Erdö inte räknat med ett så varmt mottagande.

Kardinal Erdö berättade vidare att under förberedelsetiden inför kongressen hade den eukaristiska tillbedjan fått nytt liv i de ungerska församlingarna. Enligt kardinalen var detta en av kongressens många positiva följder. ”Låt oss be för varandra, så att de frukter som vi skördade under festivalen lever vidare bland oss.”

Kathpress 2021-09-23

Detta är en nyhetstext.