Kardinal i Paris uppmanar till annan livsstil

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Andre Vingt-Trois i Paris har med anledning av den ekonomiska och finansiella krisen uppmanat till en grundläggande förändring av livsstilen. ”Vi måste se över vår inställning till konsumtion”, sade Vingt-Trois till den franska katolska dagstidningen La Croix. Krisen har visat att det inte bara rör sig om marginella problem. Här finns strukturella svårigheter som måste lösas.

Enligt Vingt-Trois gäller frågan vilken hållning människor skall inta till pengar och till en ekonomi som är inriktad på ständig tillväxt. Man bör också ställa frågan hur ungdomar bör fostras avseende beroendet att konsumera. I sitt handlande skiljer sig väl de kristna här inte från andra delar av befolkningen men väl i handlandets rötter.

Mer konkret önskar ärkebiskopen i Paris att de kristna skulle vara mer deltagande i sin nästas liv. Genom att betona rätten till privatliv formar visserligen samhället oss till att lämna varandra ifred. De kristna kan likväl inte förbli likgiltiga när de ser ensamma människor i sin omgivning. Kardinal Vingt-Trois varnade för att sätta det andliga livet i ett motsatsförhållande till socialt engagemang. Den som skiljer de två aspekterna åt, riskerar att hamna i en fatalism, som utgår ifrån att man inte kan förändra samhället utan bara be för det. Det vore likaså falskt som att hävda att tron inte får sociala följdverkningar, säger kardinalen.

Kathpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Andre Vingt-Trois i Paris har med anledning av den ekonomiska och finansiella krisen uppmanat till en grundläggande förändring av livsstilen. ”Vi måste se över vår inställning till konsumtion”, sade Vingt-Trois till den franska katolska dagstidningen La Croix. Krisen har visat att det inte bara rör sig om marginella problem. Här finns strukturella svårigheter som måste lösas.

Enligt Vingt-Trois gäller frågan vilken hållning människor skall inta till pengar och till en ekonomi som är inriktad på ständig tillväxt. Man bör också ställa frågan hur ungdomar bör fostras avseende beroendet att konsumera. I sitt handlande skiljer sig väl de kristna här inte från andra delar av befolkningen men väl i handlandets rötter.

Mer konkret önskar ärkebiskopen i Paris att de kristna skulle vara mer deltagande i sin nästas liv. Genom att betona rätten till privatliv formar visserligen samhället oss till att lämna varandra ifred. De kristna kan likväl inte förbli likgiltiga när de ser ensamma människor i sin omgivning. Kardinal Vingt-Trois varnade för att sätta det andliga livet i ett motsatsförhållande till socialt engagemang. Den som skiljer de två aspekterna åt, riskerar att hamna i en fatalism, som utgår ifrån att man inte kan förändra samhället utan bara be för det. Det vore likaså falskt som att hävda att tron inte får sociala följdverkningar, säger kardinalen.

Kathpress