Kardinal Kasper backar om påvligt stöd för omstritt förslag

Den tyske kardinalen Walter Kasper har mer än andra bidragit till diskussionen om den katolska kyrkans lära och praktik rörande kommunion för omgifta frånskilda utan kyrklig annullering av det första äktenskapet. Under flera decennier nu har Kasper förordat en ordning där civilt omgifta, utan kyrklig annullering, efter en period av botgöring ska välkomnas till kommunion. Denna kontroversiella uppfattning har både utsatts för stark kritik och väckt starkt stöd. Kardinal Kasper påstod förra hösten att en ”växande majoritet” av medlemmarna i den kommande familjesynoden stöder hans position, och han har hävdat att han företräder påven Franciskus uppfattning.

Den pensionerade tyske biskopen, tidigare kuriekardinalen och den som oftast har kallats för ”påvens teolog”, talade förra veckan vid en konferens om Andra Vatikankonciliet på Georgetownuniversitetet i Washington DC. Vid besöket intervjuades Kasper av den amerikanske journalisten Raymond Arroyo för den katolska tv-kanalen Eternal Word Television Network (EWTN) och svarade på frågor rörande sitt förslag och hur det tas emot i kyrkan. Intervjun ger en god inblick i hans tänkande.

Kardinal Kasper är fast besluten att försöka få synodfäderna att omfamna hans förslag och övertygad om att han kommer att lyckas. Motståndet mot förslaget från biskopskonferenser runt om i världen har inte avskräckt honom, säger han bland annat i intervjun, samtidigt som han backar från tidigare uttalanden som antytt ett påvligt stöd för hans position.

Här följer några utdrag ur intervjun:

Arroyo: När ni bedömer situationen idag, när ni ser hur till exempel afrikanska, polska, amerikanska biskopar motsätter sig förändringar av både praktik och doktrin, när ni ser hur människor skriver upprop till synodfäderna att inte göra förändringar – är ni då säker på att det kommer att bli några förändringar?

Kardinal Kasper: Nå, det är den ena sidan men det finns många upprop också från den andra, och jag känner många kardinaler, jag vet många biskopar som är mer på min sida…

Arroyo: Ers Eminens, jag vet att ni argumenterat för detta förslag och överlämnat det till biskopskollegiet, och att ni verkligen har varit ute för att marknadsföra det och göra det känt bland människor över hela världen. Känner ni något ansvar för sådant som jag till exempel har fått brev om, särskilt från präster som berättar om hur civilt omgifta frånskilda eller samkönade par introducerar sig efter mässan och säger att ”vi vill ta emot kommunionen, du borde tillåta oss att ta emot den, för det är tydligt vad påven vill” – känner ni något personligt ansvar för sådana fenomen?

Kardinal Kasper: Nå, det här är ett missförstånd, och först och främst var det en fråga som jag formulerade för att öppna diskussionen. Det är inget förslag. Och därför kan förstås ett par komma och vilja ta emot kommunion. Men jag talade om en botgöringsprocess, en väg av botgöring. Det kräver tid […]

Arroyo: Men det finns ju redan en botgöringsprocess, jag menar, redan idag finns ju den kyrkorättsliga processen att annullera, ogiltigförklara ett tidigare äktenskap, eller?

Kardinal Kasper: Ja, annulleringsprocessen är ju en sak […]

Arroyo: Så det ni talat för är en annan process?

Kardinal Kasper: Ja, det är en annan process, men om människor har ett beslut om annullering så kan de ju gå till kommunion. Det är tydligt.

Arroyo: Men förstår ni att när en kyrkans man, som ni själv, en teolog, en uppskattad internationell företrädare, en kuriatjänsteman säger: ”här är mitt förslag, och påven håller med mig”; att det förorsakar en del […]

Kardinal Kasper: Nå, men det sa jag inte.

Arroyo: Men ni har sagt, och jag citerar: ”det är tydligt att detta är vad han vill” och ”påven har godkänt mitt förslag”… det var ju citat från den tiden […]

Kardinal Kasper: Nej […] han har inte godkänt mitt förslag. Det som påven ville var att jag skulle ställa frågan, och därefter, på ett allmänt sätt inför kardinalerna, uttryckte han sin belåtenhet med mitt tal. Men inte till slutet, inte på det […] jag skulle inte säga att han har godkänt förslaget, nej, nej, nej.

Se hela intervjun via denna länk här

Catholic News Agency, 2015-06-04