Kardinal Kasper tonar ned kardinal Müllers bredsida mot ordenssystrar i USA

Den tyske kardinalen Walter Kasper, som brukar kallas ”påvens teolog”, karakteriserade Vatikanens kritik av nunnor i USA som typisk för den ”snävare” syn som ämbetsinnehavarna i kurian har en tendens att inta och rådde de amerikanska katolikerna att inte vara överdrivet bekymrade.

”Även jag betraktas som suspekt”, sade kardinal Kasper med ett skratt då han på måndagen framträdde vid Fordham University. ”Jag kan inte hjälpa dem”, tillade han med hänsyftning på sina kritiker i Rom.

Den 81-årige Kasper, som var huvudansvarig för ekumeniska kontakter under påvarna Johannes Paulus II och Benedictus XVI, betraktas som nära allierad med påven Franciskus. När Franciskus sammankallade biskoparna för ett tvådagars toppmöte om familjefrågor, anförtrodde han öppningsanförandet åt Kasper, för att lägga grunden.

På många sätt torde Kasper bättre återspegla Franciskus syn än bredsidan mot de amerikanska systrarna som avfyrats av Troskongregationen. Precis som Franciskus har tonat ned fokuseringen på lärofrågor och ”heta” ämnen i ett försök att bredda kyrkans attraktionskraft, har Kasper framhållit vikten av pastoral flexibilitet och realism när man går fram tillsammans med de ofullkomliga katolikerna.

Kasper är i USA för att presentera sin bok Mercy: The Essence of the Gospel and the Key to Christian Life. Boken har en kort “rekommendation” från påven, som har gjort barmhärtighet till själva hörnstenen i sitt ämbete sedan blev vald förra året.

På måndagen berättade Kasper för åhörarna, att efter att Franciskus lovprisat honom offentligt efter att han hade blivit vald, kom en gammal kardinal fram till påven och sade: ”Helige fader, så där kan ni inte göra! Den här boken innehåller irrläror!” När Franciskus berättade historien för Kasper, log han och tillade: ”Sådant går in i det ena örat och ut i det andra.”

Detta var Kaspers sätt ge bakgrund till nyheten att Vatikanens läromässiga ”tsar”, kardinal Gerhard Müller, hade skarpt kritiserat ledningskonferensen (LCWR) för mer än 40 000 amerikanska nunnor för olydnad mot Rom och för ”grundläggande felaktigheter” i deras trosuppfattning. Müllers kongregation för tron och läran har i två års tid förgäves försökt lägga band på de amerikanska nunnorna. Samtalen antogs ha varit framgångsrika, särskilt sedan Franciskus valts till påve. Müllers kritik och skarpa varning att nunnorna måste hörsamma hans krav sågs emellertid som ett rejält avbräck för dessa förhoppningar.

Kasper sade att han hoppades att konfrontationen mellan Vatikanen och nunnornas ledningskonferens skulle komma att övervinnas: ”Om man har problem med ledningen för kvinnliga ordnar måste man föra en diskussion med dem, få till stånd en dialog, ett utbyte av idéer. Kanske de måste förändra något. Kanske Troskongregationen måste förändra sitt inrotade tänkesätt. Det är det normala sättet att åstadkomma något i kyrkan. Jag är för en dialog och en sådan förutsätter olika ståndpunkter. Kyrkan är ingen monolitisk enhet.”

”Vi borde vara en gemenskap”, fortsatte han, ”vilket innebär en dialog med varandra. Jag hoppas att dessa motsättningar resulterar i en fruktbar, fredlig och meningsfull dialog”.

Vid Fordham berömde Kasper även en amerikansk feministteolog, syster Elizabeth A. Johnson [se foto], som står inför att bli prisbelönt av de systrar som Müller pekade ut i sin kritik. Denne sköt in sig på att nunnornas ledningskonferens (LCWR) beslutat att hedra Johnson utan att ha fått Roms godkännande. Johnson är en framstående teolog och lärare vid Fordham hade fått en reprimand 2011 från de amerikanska biskoparnas lärokommitté för några resonemang i sin populära bok Quest for the Living God.

Tillfrågad om Johnson och en annan feministteolog Elisabeth Schüssler Fiorenza, vars ståndpunkter också fått kritik av hierarkin, replikerade Kasper att han känt dem båda i åratal och tillade: ”Jag uppskattar dem båda.”

Kasper – som ofta var sparringpartner för sin landsman och teologkollega, kardinal Joseph Ratzinger, som sedan blev Benedictus XVI – betonade att kritik var en del i den akademiska diskursen, men att Troskongregationen ibland ser saker och ting ”på ett snävare sätt”. Han sade att kritiken mot Johnson ”inte är någon tragedi och den kommer vi att övervinna” och noterade att den helige Thomas av Aquino, en medeltida teolog som ännu anses vara en av kyrkans skarpaste hjärnor, blev fördömd av sin biskop och tvingades leva i skymundan i åratal. ”Så, hon är i gott sällskap”, sade Kasper om Johnson.

David Gibson, Religion News Service, National Catholic Reporter 2014-05-06

Läs också artiklar ur Signums arkiv:

Elizabeth A. Johnson, Maria från Nasaret – Guds vän och profet”, Signum nr 8/2000

Aurica Nutt, ”Elizabeth A. Johnsons teologiska vision under lupp”, i Signum 2/2013