Kardinal Schönborn kräver gemensam linje för flyktingar

Kardinal Christoph Schönborn har uppmanat biskoparna i EU till att finna ”en gemensam linje” i flyktingfrågan. ”Vi kräver av EU en gemensam position i flyktingfrågan – men det skall vi vänta oss även av biskoparna”, sade Schönborn i en intervju som sändes i söndags av ORF (österrikisk radio). Schönborn yttrade sig i förberedelsen av ett möte med de europeiska biskopskonferensernas råd (CCEE), som under 11–16 september för första gången skall äga rum i det heliga landet. ”Jag väntar mig ett tydligt ord från de europeiska biskoparna om den nuvarande situationen”, sade Schönborn.

Därutöver yttrade sig Wiens ärkebiskop i ORF:s utsändning (”Orientering”) om det påvliga tillståndet för präster att under det kommande ”barmhärtighetens år” meddela absolution även i fråga om abort. Han anser denna särskilda regel, som sedan länge gäller i Tyskland och Österrike, för ”mycket riktig och god”. Från själasörjarpraxis vet han att det är ”psykologiskt och mänskligt fel” att en kvinna som i bikten uppriktigt ber om att befrias från bördan som tynger samvetet, skall skickas iväg till biskopen.

Upptakten till CCEE-mötet sker den 11 september i bildningscentret Domus Galilaeae/Beit HaGalil i det nordisraeliska Chorazim nära sjön Genesaret. Prefekten för Vatikanens biskopskongregation kardinal Marc Ouellet presiderar då vid mässfirandet. Generaltemat för CCEE är ”Kyrkan i de olika europeiska länderna och de stora utmaningar som skall bemästras”. Detta generaltema kommer att behandlas i sammanlagt sju sessioner. Avslutningen utgörs av en gudstjänst under ledning av CCEE:s ordförande kardinalprimas Petter Erdö i Jerusalems gravkyrka. Dessutom kommer det att bli en presskonferens i Christian Media Center.

Kathpress 2015-09-06