Kardinal Schönborn om krav på kyrkoreform

Kardinal Christoph Schönborn, ärkebiskop i Wien, har under de senaste dagarna flera gånger i offentligheten kommenterat det så kallade kyrkoherdeinitiativet i Österrike. Det rör sig om ett upprop som runt 10 procent av de katolska prästerna i Österrike har ställt sig bakom, där man bland annat kräver möjligheten att ge kommunionen även till icke-katoliker och att låta kvinnor predika i mässan.

I en intervju i österrikisk tv sade Schönborn i fredags kväll, den 16/9, att han hoppas kunna få en fungerande dialog och därmed slå en bro till de präster som ställt sig bakom kyrkoherdeinitiativet. Ledargestalten för uppropet är en av Schönborns tidigare närmaste medarbetare, Monsignore Schuessler.

Schönborn sade i tv-intervjun att han gärna är beredd att titta på de förslag som gruppen lagt fram, men han betonade också att ärkestiftet Wien redan har ett inomkyrkligt reformprogram på gång sedan förra året. Men det avgörande är vilka slags reformer som är nödvändiga och vilka som leder till rätt mål, och där finns det stora skillnader i uppfattningar, inte bara mellan biskoparna och gruppen bakom kyrkoherdeinitiativet, utan också bland kyrkfolket i stort, sade kardinalen. Han tillade också att reformer i den katolska kyrkan alltid måste genomföras i samförstånd med påven.

För tillfället finns ingen anledning för särskilda åtgärder, ”men om man börjar handla på ett sätt som tydligt står i strid med den katolska kyrkans lära så kan det komma till allvarliga konflikter” förklarade Schönborn i tv-intervjun, där han också sade att han inte är beredd att ge sitt stöd till ett upphävande av kravet på celibat för präster, eftersom detta levnadssätt motsvarar Jesu eget levnadssätt. Även äktenskapets oupplöslighet lyfte han fram som ett centralt värde, som man inte får ge upp, även om man också behöver söka pastorala lösningar för dem vilkas äktenskap kapsejsat.

Igår, lördagen den 17 september, sade kardinal Schönborn i en radio-intervju att om han skulle acceptera alla reformförslagen i kyrkoherdeinitiativet, så skulle han därmed leda sitt stift in i en schism med Rom, vilket han inte är beredd att göra: ”Jag är inte beredd att ställa upp på något sådant och jag tror heller inte att någon annan biskop i Österrike är beredd att göra det.” Han tillade att prästämbetet, i apostlarnas efterföljd och enligt Jesu vilja, är förbehållet män och att ” det kommer att förbli så”. Däremot ”behöver vi komma bort från denna prästfixering”.

Schönborn avslutade lördagens radiointervju med följande ord: ”Vi vet alla att det finns problem i livet som man inte löser genom att trycka på en knapp eller genom att publicera kyrkliga dokument. Livsproblem kan man bara lösa genom livet och genom tron. För det behöver man en stor portion tillit och kanske också ett stycke mer humor.”

Kathpress