Kardinal stöder abbedissa som ger flyktingar skydd

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar om benediktinnunnan, moder Mechthild Thurmer, som mer än 30 gånger de senaste fem åren har erbjudit skydd för migranter och flyktingar i klostret Maria Frieden nära staden Kirchschletten i Tyskland. Hon står nu åtalad för att ”hjälpa och understödja illegala innevånare”.

Hon får i dagarna stöd av kardinal Michael Czerny, en kanadensisk jesuit som blev kardinal 2019. Kardinalen, som är undersekreterare i sektionen för migranter och flyktingar i dikasteriet för stöd till samverkan för mänsklig utveckling, säger att hon är en del av ”en lång tradition av kristna som lever sin tro till dess slutliga konsekvens” och att han inte ser några skäl till att denna tradition ska ”motsägas eller brytas”. När han får frågan om katoliker bör vara villiga att ta den risk som moder Mechthild tar, svarar han ”Gud välsigne henne!”.

Traditionellt har kyrkligt skydd och fristad i praktiken varit undantagna från migrationsbestämmelserna med ett undantag för om det utdömts böter. Moder Thurmer vägrar att betala böter då hon inte anser att hon har brutit mot lagen.

I ett avtal från 2015 mellan tyska kyrkor och regeringen har beslutats att myndigheterna tolererar att asylsökande får skydd av religiösa institutioner medan deras ansökan prövas under förutsättning att de inte är gömda. Det finns också ett domstolsbeslut från 2018 att kyrkor inte kan bli åtalade för att ge skydd åt människor som myndigheterna inte aktivt söker efter. Det politiska läget har de senaste åren skiftat och myndigheterna arbetar nu aktivt för att spåra upp de människor som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Moder Thurmer har anklagats för att försöka hindra deportation av asylsökande som fått avslag. Själv säger hon att hon ”att ge konkret hjälp till en person kan inte vara ett brott ”.

Domstolen har försökt att förmå nunnan att åtminstone sluta skydda den hon hjälper nu, då det kan göra att hon slipper ett avsevärt fängelsestraff. Hon vidhåller dock att hon kommer att ge skydd till kurdiska asylsökande trots att domstolen har erbjudit att straffet upphävs om hon slutar. I lokala medier har hon förklarat att hon har avvisat erbjudandet ”det handlar om människors liv. Om unga människors framtid”.

Hennes advokat, Franz Bethauser, hävdar på sin klients vägnar att ”trosfrihet” som är garanterad i den tyska konstitutionen ”väger tyngre än påstådda anklagelser om brott”.

Moder Thurmer har under denna tid tagit emot budskap om solidaritet och stöd från hela världen. ”Jag skulle behöva två sekreterare för att kunna svara på allt”, säger hon.

Rättegången skulle ha ägt rum den 31 juli, men har ställts in. Domstolen betonar dock att den fortfarande avser att ställa abbedissan inför rätta i framtiden.

Red. 2020-08-27

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här