Kardinal Tagle från Manila ny ”propagandachef” i Vatikanen

Påven Franciskus har utnämnt en ny ledning för en viktig myndighet inom Vatikanen. Under söndagen meddelade Vatikanen att Franciskus har utnämnt Manilas ärkebiskop, kardinal Luis Antonio Tagle (62 år) till ny prefekt för Kongregationen för folkens evangelisering. Den hittillsvarande ledaren, kardinal Fernando Filoni (73 år) har han placerat som ledare för Heliga gravens av Jerusalem riddarorden. Samtidigt har påven accepterat den hittillsvarande stormästaren, kardinal Frederick O’Briens (80 år) begäran av om avsked.

Tagle har sedan 2011 varit ärkebiskop i den filippinska huvudstaden. Påven Benedictus XVI utnämnde honom till kardinal 2012. I Rom kommer Tagle att leda en av mest inflytelserika myndigheterna i Vatikanen. Kongregationen som även kallas ”Propaganda fide” är ansvarig för lokalkyrkorna inom de traditionella missionsområdena i Latinamerika, Afrika och Asien. Myndigheten förfogar dessutom över ansenliga egna ekonomiska resurser.

Inför konklaven 2013 ansågs den då 55-årige Luis Antonio Tagle som en ”papabile”. Han var då näst yngst bland dem som skulle välja påve. Det blev annorlunda. Tagle, som Benedictus ett år tidigare hade kallat till kardinalskollegiet, blev ärkebiskop i Manila. Men nu kommer han ändå till Rom för att leda en av de äldsta och mest inflytelserika myndigheterna i Vatikanen, Propaganda fide. Det har Franciskus beslutat, tillkännagav Vatikanen i söndags.

Den ständigt leende och till synes alltid på gott humör varande Luis Antonio Tagle är entydigt en av Franciskus män. Tagle har upprepade gånger dykt upp i Rom i olika dikasterier, men inte bara som medlem. Tagle efterträdde 2015 kardinal Oscar Rodriquez Maradiaga, som ordförande för Caritas Internationalis, paraplyorganisationen för 165 nationella Caritasförbund. ”Låt oss tillsammans stärka de fattigas kyrka”, sade han då. I slutet av maj bekräftades en andra ämbetsperiod för Tagle.

Förutom detta är Tagle, vars förfäder kommer från Kina, aktiv i migrationsfrågan. Han deltar återkommande i den kyrkliga aktionsgruppen Share the Journey, som vill uppmärksamma flyktingars och migranters öde och ansträngande väg.

På sin nya post kommer Tagle att kunna ge ett avgörande stöd åt de av Franciskus önskade kuriereformerna – om han lyckas att göra sig gällande i kurians djungel. För detta anses den vänlige asiaten av många vara alltför snäll och harmlös. Men med Kongregationen för folkens evangelisering anförtros han en av de mer traditionsrika kuriemyndigheterna, vars ledare brukar kallas för ”den röde påven”.

”Propaganda”, som den kort och gott kallas i Rom, grundades 1622 av påven Gregorius XV med syftet att motverka det bristande inflytandet på grund av protestantismen. Den blev ett av påvens mest centrala styrinstrument. Samtidigt som denna i personalfrågor i Europa tvingades kämpa med furstar, kungar och kejsare eller stångas med protestantiska murar, kunde man i den övriga världskyrkan göra som man ville.

Ansvarig för unga kyrkor i ”Syd”

Till följd av de europeiska erövringarna i Latinamerika, Afrika och Asien fanns det mycket för de katolska missionärerna göra. Dessa samordnades av ”Propaganda fide”. Ännu i dag är kongregationen ansvarig för flera hundra stift i nästan hela Afrika, de flesta länderna i Asien liksom för några områden i Amerika.

Förutom detta är kongregationen ansvarig för – och det är det som gör den så viktig för Franciskus – frågorna om mission och evangelisering, vilka utgör ledmotiv i hans kuriereform. Enligt ett utkast till en ny kurieförfattning ska ”Propaganda” slås ihop med för det sekulariserade väst ansvariga Rådet för nyevangelisering. Utkastet nämner den nya myndigheten på första plats, före Troskongregationen. Några observatörer ser i detta ett paradigmskifte.

Men för ett sådant krävs det enligt Franciskus uppfattning inte så stor reformering av strukturerna som av själ och hjärta. I detta avseende skulle Tagle kunna vara rätta mannen – om han, som sagt, kan göra sig gällande.  I vilken utsträckning som de gamla medarbetarna nära Spanska trappan i Rom kommer att introducera sin nya chef för myndighetens egna köttgrytor och fastighetsprebenden får visa sig. Även ”Propaganda” har tidigare varit inblandad i skandaler.

En av dess tidigare ledare, kardinal Crescenzio Sepe från Neapel, väckte på grund av korruptionsmisstankar den italienska statsåklagarens intresse. Sepe ska som prefekt ha avyttrat fastigheter under marknadsvärdet och i gengäld tagit statligt finansierade byggnadsåtgärder i anspråk utan att har rätt till detta.

Kathpress 2019-12-08

 

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har utnämnt en ny ledning för en viktig myndighet inom Vatikanen. Under söndagen meddelade Vatikanen att Franciskus har utnämnt Manilas ärkebiskop, kardinal Luis Antonio Tagle (62 år) till ny prefekt för Kongregationen för folkens evangelisering. Den hittillsvarande ledaren, kardinal Fernando Filoni (73 år) har han placerat som ledare för Heliga gravens av Jerusalem riddarorden. Samtidigt har påven accepterat den hittillsvarande stormästaren, kardinal Frederick O’Briens (80 år) begäran av om avsked.

Tagle har sedan 2011 varit ärkebiskop i den filippinska huvudstaden. Påven Benedictus XVI utnämnde honom till kardinal 2012. I Rom kommer Tagle att leda en av mest inflytelserika myndigheterna i Vatikanen. Kongregationen som även kallas ”Propaganda fide” är ansvarig för lokalkyrkorna inom de traditionella missionsområdena i Latinamerika, Afrika och Asien. Myndigheten förfogar dessutom över ansenliga egna ekonomiska resurser.

Inför konklaven 2013 ansågs den då 55-årige Luis Antonio Tagle som en ”papabile”. Han var då näst yngst bland dem som skulle välja påve. Det blev annorlunda. Tagle, som Benedictus ett år tidigare hade kallat till kardinalskollegiet, blev ärkebiskop i Manila. Men nu kommer han ändå till Rom för att leda en av de äldsta och mest inflytelserika myndigheterna i Vatikanen, Propaganda fide. Det har Franciskus beslutat, tillkännagav Vatikanen i söndags.

Den ständigt leende och till synes alltid på gott humör varande Luis Antonio Tagle är entydigt en av Franciskus män. Tagle har upprepade gånger dykt upp i Rom i olika dikasterier, men inte bara som medlem. Tagle efterträdde 2015 kardinal Oscar Rodriquez Maradiaga, som ordförande för Caritas Internationalis, paraplyorganisationen för 165 nationella Caritasförbund. ”Låt oss tillsammans stärka de fattigas kyrka”, sade han då. I slutet av maj bekräftades en andra ämbetsperiod för Tagle.

Förutom detta är Tagle, vars förfäder kommer från Kina, aktiv i migrationsfrågan. Han deltar återkommande i den kyrkliga aktionsgruppen Share the Journey, som vill uppmärksamma flyktingars och migranters öde och ansträngande väg.

På sin nya post kommer Tagle att kunna ge ett avgörande stöd åt de av Franciskus önskade kuriereformerna – om han lyckas att göra sig gällande i kurians djungel. För detta anses den vänlige asiaten av många vara alltför snäll och harmlös. Men med Kongregationen för folkens evangelisering anförtros han en av de mer traditionsrika kuriemyndigheterna, vars ledare brukar kallas för ”den röde påven”.

”Propaganda”, som den kort och gott kallas i Rom, grundades 1622 av påven Gregorius XV med syftet att motverka det bristande inflytandet på grund av protestantismen. Den blev ett av påvens mest centrala styrinstrument. Samtidigt som denna i personalfrågor i Europa tvingades kämpa med furstar, kungar och kejsare eller stångas med protestantiska murar, kunde man i den övriga världskyrkan göra som man ville.

Ansvarig för unga kyrkor i ”Syd”

Till följd av de europeiska erövringarna i Latinamerika, Afrika och Asien fanns det mycket för de katolska missionärerna göra. Dessa samordnades av ”Propaganda fide”. Ännu i dag är kongregationen ansvarig för flera hundra stift i nästan hela Afrika, de flesta länderna i Asien liksom för några områden i Amerika.

Förutom detta är kongregationen ansvarig för – och det är det som gör den så viktig för Franciskus – frågorna om mission och evangelisering, vilka utgör ledmotiv i hans kuriereform. Enligt ett utkast till en ny kurieförfattning ska ”Propaganda” slås ihop med för det sekulariserade väst ansvariga Rådet för nyevangelisering. Utkastet nämner den nya myndigheten på första plats, före Troskongregationen. Några observatörer ser i detta ett paradigmskifte.

Men för ett sådant krävs det enligt Franciskus uppfattning inte så stor reformering av strukturerna som av själ och hjärta. I detta avseende skulle Tagle kunna vara rätta mannen – om han, som sagt, kan göra sig gällande.  I vilken utsträckning som de gamla medarbetarna nära Spanska trappan i Rom kommer att introducera sin nya chef för myndighetens egna köttgrytor och fastighetsprebenden får visa sig. Även ”Propaganda” har tidigare varit inblandad i skandaler.

En av dess tidigare ledare, kardinal Crescenzio Sepe från Neapel, väckte på grund av korruptionsmisstankar den italienska statsåklagarens intresse. Sepe ska som prefekt ha avyttrat fastigheter under marknadsvärdet och i gengäld tagit statligt finansierade byggnadsåtgärder i anspråk utan att har rätt till detta.

Kathpress 2019-12-08

 

Detta är en nyhetstext.