Kardinal Turkson närvarande vid Mandelas jordfästning

Vid jordfästningen av Nelson Mandela söndagen den 15 december kommer kardinal Peter Turkson att representera påven Franciskus. Det meddelade Vatikanen under söndagen. Den från Ghana härstammande kardinalen är huvudansvarig för Vatikanens arbete med mänskliga rättigheter är ordförande för Påvliga rådet för rättvisa och fred.

Kathpress 2013-12-08