Kardinalsrådet sammanträder om kuriereform

Från och med måndag sammanträder det av påven Franciskus utsedda kardinalsrådet för att diskutera en reform av kurian. Då torde åter överläggningar om den framtida formen och det framtida arbetssättet inom de olika kongregationerna och råden komma att stå i blickpunkten. Hittills föreligger ännu inget utkast till en ny konstitution för kurian, förklarade Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, efter konferensen i juli. De nio delegaterna i påvens viktigaste rådgivargrupp kommer från alla kontinenter. I den ingår, förutom statssekreteraren, kardinal Pietro Parolin och presidenten för Vatikanens styrelseorgan, Giuseppe Bertello, kardinal Reinhard Marx från Tyskland och den australiensiske kuriekardinalen George Pell.

Iakttagare spekulerar om sammanslagningar av Vatikanens myndigheter i framtiden. Enligt somliga skulle de påvliga råden för lekmännen respektive familjen kunna slås samman till en lekmannakongregation med högre beslutskompetens. Skapandet av en Caritaskongregation av råden Justitia et Pax och Cor unum anses också tänkbart och skulle kunna omfatta även rådet för migranter. Därtill skulle bildandet av en stor dialogkongregation kunna övervägas, som skulle ägna sig åt ekumenik, och såväl interreligiös dialog som dialog med icke-troende.

Vid de tidigare sammanträdena ägnade man sig närmast åt frågor om biskopssynoden och Vatikanstatens finansinstitutioner. På förslag från en rådgivare tillsatte påven Franciskus i februari ett nytt finansråd under kardinal Marx, samt ett finanssekretariat under kardinal Pell. Dessa organ syftar till att skapa större enhetlighet i och kontroll över Vatikanens vitt spridda finansiella intressen. Vid det senaste sammanträdet i juli, den femte omgången, tog man upp, förutom frågor rörande de kuriala myndigheterna, även Vatikanbanken (IOR), nuntiernas arbetssätt och biskopsutnämningarna. Ytterligare sammanträden för K9-rådet är planerade att äga rum i december i år och februari 2015.

Kardinalsrådet för en kuriereform bildades av påven Franciskus i april 2013. Påven följde då förslag som kommit upp under förberedelsearbetet inför konklaven, då det framförts ljudlig kritik mot tabbar inom Vatikanens förvaltningsapparat. Rådet skall omarbeta kuriekonstitutionen Pastor bonus från 1988 och göra Vatikanens strukturer mera effektiva och transparenta. Det skall dessutom tillmäta de lokala kyrkorna större betydelse.

Kathpress 2014-09-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Från och med måndag sammanträder det av påven Franciskus utsedda kardinalsrådet för att diskutera en reform av kurian. Då torde åter överläggningar om den framtida formen och det framtida arbetssättet inom de olika kongregationerna och råden komma att stå i blickpunkten. Hittills föreligger ännu inget utkast till en ny konstitution för kurian, förklarade Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, efter konferensen i juli. De nio delegaterna i påvens viktigaste rådgivargrupp kommer från alla kontinenter. I den ingår, förutom statssekreteraren, kardinal Pietro Parolin och presidenten för Vatikanens styrelseorgan, Giuseppe Bertello, kardinal Reinhard Marx från Tyskland och den australiensiske kuriekardinalen George Pell.

Iakttagare spekulerar om sammanslagningar av Vatikanens myndigheter i framtiden. Enligt somliga skulle de påvliga råden för lekmännen respektive familjen kunna slås samman till en lekmannakongregation med högre beslutskompetens. Skapandet av en Caritaskongregation av råden Justitia et Pax och Cor unum anses också tänkbart och skulle kunna omfatta även rådet för migranter. Därtill skulle bildandet av en stor dialogkongregation kunna övervägas, som skulle ägna sig åt ekumenik, och såväl interreligiös dialog som dialog med icke-troende.

Vid de tidigare sammanträdena ägnade man sig närmast åt frågor om biskopssynoden och Vatikanstatens finansinstitutioner. På förslag från en rådgivare tillsatte påven Franciskus i februari ett nytt finansråd under kardinal Marx, samt ett finanssekretariat under kardinal Pell. Dessa organ syftar till att skapa större enhetlighet i och kontroll över Vatikanens vitt spridda finansiella intressen. Vid det senaste sammanträdet i juli, den femte omgången, tog man upp, förutom frågor rörande de kuriala myndigheterna, även Vatikanbanken (IOR), nuntiernas arbetssätt och biskopsutnämningarna. Ytterligare sammanträden för K9-rådet är planerade att äga rum i december i år och februari 2015.

Kardinalsrådet för en kuriereform bildades av påven Franciskus i april 2013. Påven följde då förslag som kommit upp under förberedelsearbetet inför konklaven, då det framförts ljudlig kritik mot tabbar inom Vatikanens förvaltningsapparat. Rådet skall omarbeta kuriekonstitutionen Pastor bonus från 1988 och göra Vatikanens strukturer mera effektiva och transparenta. Det skall dessutom tillmäta de lokala kyrkorna större betydelse.

Kathpress 2014-09-14