Katoliker i Hongkong oroade över nya säkerhetslagen

I Hongkong trädde på onsdagen den omstridda säkerhetslagen i kraft. Den innebär bland annat att Kina- och regeringskritiska demonstrationer görs straffbara och betraktas som ”terrorism”. Motståndet är starkt: redan vid de första demonstrationerna greps åtskilliga personer. Polisen gick våldsamt fram mot demonstranterna.

Till den nya lagens motståndare hör biskop emeritus av Hongkong, kardinal Joseph Zen (88 år), som är känd för sin kritik mot Kina och Vatikanens Kinapolitik. I ett videomeddelande på Facebook uttryckte han sig i klartext om den kommunistiska ledningen i Peking: ”Kanske är den verkligen galen . . . Heter det inte: ’Den som Gud vill förstöra, gör han först galen’?”

Zen, som understödjer demokratirörelsen, menar att religionsfriheten i det särskilda förvaltningsområdet Hongkong är i fara genom säkerhetslagen. På så sätt befinner han sig på kollisionskurs med sin efterträdare kardinal John Tong Hon (80 år). Den apostoliska administratorn över stiftet Hongkong anses vara Kinavänlig, och han sade nyligen till kyrkotidningen Kung Kau Po att den religionsfrihet som garanteras genom författningen inte är ifrågasatt.

Många katoliker är oense med Tong. ”Genom denna lag kan präster från Hongkong, som kardinal Joseph Zen och hjälpbiskopen Joseph Ha Chi-shing, som har stött demokratirörelsen, utlämnas till Fastlandskina och där ställas inför rätta, eftersom Peking anser att de hotar regimen”, varnar den ekumeniska gruppen International Christian Concern.

Oppositionen i Hongkong, och även i USA och EU, ser säkerhetslagen som ett angrepp på den autonomi som enligt principen ”ett land, två system” avtalades fram år 1997, då staden återlämnades till Kina från Storbritannien. Inflytandet på Hongkong ”från främmande makter”, som kriminaliseras genom lagen, tycks också oroa kardinal Tong. Han hoppas, uppger han, att Vatikanen inte betraktas som en främmande makt i säkerhetslagens mening.

Särskilt de katoliker och katolska grupper som understödjer demokratirörelsen i Hongkong har ögonen på sig från Pekings makthavare. Dit hör biskopskommissionen för fred och rättvisa, som var bland 89 undertecknare av ett protestbrev mot säkerhetslagen. Och dit hör även de katolska skolor och universitet som aktivt stödde proteströrelsen under år 2019. Lagens artikel 9 betyder att Hongkongs regering kommer att vidta ”nödvändiga åtgärder” för att reglera allmänna kommunikationer, skolor, föreningar, media och internet.

Utnämningen av Xia Baolong till ledare för den kinesiska myndigheten för Hongkong och Macao utlovar inte heller mycket gott. År 2018 startade Xia, som partisekreterare för provinsen Zhejiang, kampanjen för att riva ned kors från kyrkor, något som sedan spreds till andra provinser.

Säkerhetslagen kan också ha effekter både på den framtida ledningen av stiftet Hongkong och på de diplomatiska relationerna mellan Folkrepubliken Kina och Vatikanen. Det provisoriska avtalet mellan Vatikanen och Kina angående biskopsutnämningar, som slöts år 2018 och inte har offentliggjorts, löper ut i september. Förhandlingar om ett följdavtal skall, enligt uppgifter, inledas denna månad.

Påven Franciskus lär redan vid årets början ha utsett Peter Choy Wai-man (61 år) till ny biskop av Hongkong. ”Vatikanen har skjutit upp kungörandet av hans utnämning, då den kan betraktas som kritik mot de politiska protester mot Kina som pågår i Hongkong”, skrev den asiatiska presstjänsten Ucanews i januari. Stiftets generalvikarie anses stödja Peking. Biskopsstolen är vakant sedan biskop Michael Yeung Ming-cheungs död i januari 2019. Den 80-årige kardinal Tong, som år 2017 hade avgått efter en åttaårig ämbetstid som biskop av Hongkong, leder interimistiskt stiftet.

Kardinal Zen låter sig under tiden inte tystas av den nya säkerhetslagen. I hans meddelande på Facebook heter det: ”Om sanna och skäliga uttalanden uppfattas som lagöverträdelser, då är jag redo att uthärda alla anklagelser, rättegångar och arresteringar.”

Kathpress 2020-07-02

Detta är en nyhetstext.