Katoliker i indiska Kerala kräver förbättrade levnadsvillkor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med en petition med rubriken ”Survival Journey” önskar Keralas katolska kongress i sydvästra Indien fästa myndigheternas uppmärksamhet på en del olika problem som drabbar lokalbefolkningen. Undertecknarna pekar på angrepp från vilda djur eller allvarligt försenade pensionsutbetalningar.

Ungefär en halv miljon katoliker i delstaten Kerala har undertecknat en petition riktad till regeringen med begäran om att det vidtas åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren. Petitionen som har spritts av UCA News kommer från den katolska kongressen. Denna sammanslutning av lekmän knutna till den syro-malabariska katolska kyrkan i Kerala önskar att Keralas delstatsregering – som för närvarande domineras av koalitionen Left Democratic Front, med en majoritet kommunister – ta itu med de problem som anses försvåra livet för vanligt folk.

Arbetslöshet och försenade utbetalningar

Flera problem nämns: brist på arbetstillfällen i delstaten, regeringens oförmåga att betala ut månatliga pensioner i tid, oförmåga att lämna adekvat ekonomiskt bistånd till jordbrukare för att täcka deras produktionskostnader och oförmåga att skydda befolkningen nära skogsområden. Under de senaste fem åren har delstaten registrerat 637 dödsfall på grund av attacker från vilda djur, och i de flesta fallen är det jordbrukare som har angripits. Detta rapporterade A.K. Saseendran, minister för skog och djurskydd, inför den lagstiftande församlingen i februari 2023, meddelar UCA News.

Vilddjursattacker tänkbara på mer än 1 000 platser

”Vi har överlämnat till chefsminister Pinarayi Vijayan en lista över krav syftande till att förbättra levnadsvillkoren, en lista undertecknad av en halv miljon katoliker”, förklarade Biju Parayannilam för nyhetsbyrån. Ordföranden för katolska kongressen tillägger att ministern ”visade att han var mycket bekymrad och att han skulle beakta våra krav”. Men trots dessa uttryck för god vilja är de ansvariga katolikerna oroliga. Sedan den lokala regeringen hade givit försäkringar om sin förståelse har situationen ”bara blivit värre” vad gäller attackerande vilda djur.

Kerala, det smala landområdet på Indiens sydvästkust hyser sedan antiken en betydande katolsk befolkning. Kyrkorna som finns här går tillbaka på aposteln Tomas. I dag utgör de kristna ungefär 20 procent av lokalbefolkningen, vars majoritet är hinduisk. Åtskilliga av de kristna kyrkorna tillhör den syro-malabariska kyrkan, en autonom orientalisk kyrka i union med Rom. Vid de senaste valen utsåg den syro-malabariska kyrkans biskopssynod Raphael Thattil, tidigare biskop av Shamshabad, till sin ordförande.

Vatican News, franskspråkiga redaktionen, 2024-02-05

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med en petition med rubriken ”Survival Journey” önskar Keralas katolska kongress i sydvästra Indien fästa myndigheternas uppmärksamhet på en del olika problem som drabbar lokalbefolkningen. Undertecknarna pekar på angrepp från vilda djur eller allvarligt försenade pensionsutbetalningar.

Ungefär en halv miljon katoliker i delstaten Kerala har undertecknat en petition riktad till regeringen med begäran om att det vidtas åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren. Petitionen som har spritts av UCA News kommer från den katolska kongressen. Denna sammanslutning av lekmän knutna till den syro-malabariska katolska kyrkan i Kerala önskar att Keralas delstatsregering – som för närvarande domineras av koalitionen Left Democratic Front, med en majoritet kommunister – ta itu med de problem som anses försvåra livet för vanligt folk.

Arbetslöshet och försenade utbetalningar

Flera problem nämns: brist på arbetstillfällen i delstaten, regeringens oförmåga att betala ut månatliga pensioner i tid, oförmåga att lämna adekvat ekonomiskt bistånd till jordbrukare för att täcka deras produktionskostnader och oförmåga att skydda befolkningen nära skogsområden. Under de senaste fem åren har delstaten registrerat 637 dödsfall på grund av attacker från vilda djur, och i de flesta fallen är det jordbrukare som har angripits. Detta rapporterade A.K. Saseendran, minister för skog och djurskydd, inför den lagstiftande församlingen i februari 2023, meddelar UCA News.

Vilddjursattacker tänkbara på mer än 1 000 platser

”Vi har överlämnat till chefsminister Pinarayi Vijayan en lista över krav syftande till att förbättra levnadsvillkoren, en lista undertecknad av en halv miljon katoliker”, förklarade Biju Parayannilam för nyhetsbyrån. Ordföranden för katolska kongressen tillägger att ministern ”visade att han var mycket bekymrad och att han skulle beakta våra krav”. Men trots dessa uttryck för god vilja är de ansvariga katolikerna oroliga. Sedan den lokala regeringen hade givit försäkringar om sin förståelse har situationen ”bara blivit värre” vad gäller attackerande vilda djur.

Kerala, det smala landområdet på Indiens sydvästkust hyser sedan antiken en betydande katolsk befolkning. Kyrkorna som finns här går tillbaka på aposteln Tomas. I dag utgör de kristna ungefär 20 procent av lokalbefolkningen, vars majoritet är hinduisk. Åtskilliga av de kristna kyrkorna tillhör den syro-malabariska kyrkan, en autonom orientalisk kyrka i union med Rom. Vid de senaste valen utsåg den syro-malabariska kyrkans biskopssynod Raphael Thattil, tidigare biskop av Shamshabad, till sin ordförande.

Vatican News, franskspråkiga redaktionen, 2024-02-05

Detta är en nyhetstext.